Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Adquirir as ferramentas básicas que permitan xestionar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica, atendendo á transferencia de tecnoloxía e os dereitos de propiedade e de patentes. AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8
Coñecer os diferentes programas e plans de financiamento da Investigación, tanto os propios da Universidade, como os das distintas administracións AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8
Familiarizarse cos diferentes escenarios e mecanismos nos que se leva a cabo a chamada transferencia tecnolóxica. AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8