Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Traballos tutelados
Descrición
Resolución de dúbidas e diriección das lecturas científicas seleccionadas polo profesor.

A sesión maxistral é participativa, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resposta das preguntas formuladas.