Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Asignaturas
  Biotecnoloxía Industrial
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Biotecnoloxía Industrial Código 610475105
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Química
Coordinación
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
m.carmen.veiga@udc.es
Profesorado
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
esper.cerdan@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO: Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es) Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es) Diego Moldes Moreira (e-mail: diego@uvigo.es) Marta María Pazos Currás (e-mail: mcurras@uvigo.es) Mª Carmen Rodríguez Argüelles (e-mail: mcarmen@uvigo.es) Mª Ángeles Sanromán Braga (e-mail: sanroman@uvigo.es) Carmen Sieiro Vázquez Proporcionar una visión de síntesis de algunos procesos de la Industria Biotecnológica, poniendo de manifiesto la importancia del cambio de escala y los problemas existentes con respecto al medio ambiente, la energía y los recursos naturales
Plan de continxencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS === Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes. === ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS === * Metodoloxías docentes que se manteñen -Lección maxistral realizarase de modo síncrono mediante campus remoto -Traballo tutelado: o seguimento realizarase mediante campus remoto e proporcionarase aos grupos sesións virtuais para facilitar a realización do traballo en grupo * Metodoloxías docentes que se modifican -Prácticas de laboratorio realizaranse de maneira virtual -Saída de estudo anúlanse -Presentación do traballo tutelado: os alumnos realizarán a gravación da presentación que será enviada para a súa avaliación por parte dun tribunal de profesores do area * Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) -Titorías individualizadas previamente concertadas entre o alumno e profesor que se realizarán en despachos virtuais/plataforma *online * Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir -Non hai modificación * Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe -Non é necesaria * Outras modificacións === ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === -Non se modifica a avaliación * Probas xa realizadas Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%] ... * Probas pendentes que se manteñen Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%] ... * Probas que se modifican [Proba anterior] =&*gt; [Proba nova] * Novas probas * Información adicional Avaliación: As probas desenvolveranse presencialmente excepto resolución reitoral que indique que deben facerse en forma non presencial, realizándose desta maneira a través das diferentes ferramentas postas a disposición do profesorado. Mantéñense os criterios de avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario por indicación en Resolución Reitoral , mediante os medios telemáticos postos a disposión do profesorado.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes