Teaching GuideTerm
Faculty of Science
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
 Subjects
  Legislation. Regulation and Management
   Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE I: DEREITO AMBIENTAL (3 ECTS)
Módulo 1º: I. PARTE XERAL.
-Introducción ao dereito ambiental
-Ordeamento xurídico-ambiental
-Administracións públicas e xestión ambiental
-Técnicas de protección ambiental
BLOQUE I: DEREITO AMBIENTAL (3 ECTS)
Módulo 2º: PARTE ESPECIAL
-Protección dos recursos naturais (augas, biodiversidade, espazos naturais)
-prevención da contaminación (medio atmosférico, residuos, enerxía)
BLOQUE II: INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS (2 ECTS)
II A: Estudos do medio físico aplicados a avaliación de impactos e prevención de riscos
Módulo 1º. O estudo do medio físico no marco dos estudos ambientais
-Interrelación Actividades antrópicas - Medio Físico.- Deterioración ambiental
-Análise de exemplos de interacción.- Minería, Vertedoiros de R.S.U., Outras actividades
-Riscos naturais
-Estudos ambientais: Ideas xerais e requerimentos específicos dos estudos de Impacto e Restauración

BLOQUE II: INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS (2 ECTS)
II A: Estudos do medio físico aplicados á avaliación de impactos e prevención de riscos
Módulo 2º. Formulación e desenvolvemento dos inventarios de Medio Físico
-Formulación do estudo: Seleción e Inventario de variables
-Realización práctica dun estudo de Medio Físico e redación dun informe incluíndo a análise das seguintes variables
Morfografía
Xeoloxía
Clima
Hidroloxía
Xeomorfoloxía e chans
Vexetación e fauna
Análise e valoración da Paisaxe
Medi socioeconómico
Análise e prevención de Riscos
BLOQUE II: INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS (2 ECTS)
II B: Metodología das avaliacións ambientais: calificacions de proxectos; estudos e declaracións de impacto ambiental.
Módulo 1º. As avaliacións ambientais.
-Esquemas metodolóxico das avaliacións ambientais.
-Normativa aplicable en Galicia ,no Estado , e na UE.
-Proxectos sometidos a avaliacións ambientais. Anexos da normativa legal vixente.
-Proxectos que se ubican na Rede Natura 2000.
-Galicia: Impacto e efectos ambientais.
BLOQUE II: INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA A AVALIACIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS (2 ECTS)
II B: Metodología das avaliacións ambientais: calificacions de proxectos; estudos e declaracións de impacto ambiental.
Módulo 2º. Os estudos de Avaliación Ambiental. As declaracións Ambientais.
-Análises de factores ambientais que producen impacto ambiental. Fases de construcción, de explotación e de abandono.
-Factores ambientais que poden quedar impactos pola execución dun proxecto: medio Bio-Físico; Medio Socio-económico.
-Identificación e valoración de impactos. Matrices de impactos. Indicadores ambentais.
-Medidas de protección para minimizar impactos.
-As declaracións ambientais. Contido.
BLOQUE III: AUTOREGULACIÓN E XESTIÓN AMBIENTAL DA EMPRESA (1 ECTS) A empresa e o seu contorno
- O contorno nas actuacións da empresa
- A protección e a xestión ambiental como factores de competitividade
Xestión da calidade industrial
- Necesidade de calidade formal
- Elementos fundamentais da calidade
- A Calidade e a xestión ambiental
Modelos de Xestión Ambiental na empresa
- Elementos básicos na xestión ambiental
- Os modelos internacionais
- Erros máis comúns
- Papel do staff directivo e dos traballadores
Economia circular
- Concepto
- Exemplos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes