Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
 Asignaturas
  Química Sostible
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A1 A5 A6 A10 A11 A16 A17 B2 B6 C2 Faránse algunas probas curtas de tipo test ou ben de resposta breve, dacordo co indicado no apartado de metoloxía. 40
Traballos tutelados A5 A11 A17 B1 B6 B8 C2 C3 C1 A evaluación do proceso de aprendizaxe do alumno levaráse a cabo de forma continua, tanto das actividades presenciais como das tutorizadas non presenciais. O traballo do alumno será evaluado, ademáis da obligatoria asistencia ao curso, a través da participación activa nas sesións presenciais e dos traballos académicos dirixidos que poderá presentar mediante unha exposición oral. A valoración da evaluación do alumno á largo do semestre poderá supoñer ate un punto da valoración global. 30
Prácticas de laboratorio A3 A5 A11 B6 B1 C11 A asistencia as clases prácticas é obligatoria e a participación activa contribuirá á calificación final. 10
Proba mixta A1 A5 A6 A10 A11 A16 A17 B2 B6 C2 O grao de aproveitamento tamén será avaliado mediante un exame escrito. 20
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será necesario conseguir polo menos 5 puntos (máximo 10 puntos) entre as diferentes actividades avaliables.

Dado que a cualificación baséase no modelo de avaliación continua, valorarase específicamente a progresión do alumno ao longo de todo o cuadrimestre cun máximo de 1 punto que poderá sumarse á calificación final.

Os alumnos que non asistan e non participen nas prácticas de laboratorio e sesións presenciais obtendrán unha calificación de cero puntos neste apartado nas dúas oportunidades, excepto se o alumno ten recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de excención de asistencia. O alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será avaliaado mediante as calificacións obtidas na proba mixta (20%), traballos tutelados (30%) e na proba obxetiva que realizará durante as tutorías programadas (50%).

No caso de circunstancias excepcionais, obxectivables e adecuadamente xustificadas, o Profesor Responsable podería eximir total ou parcialmente a algún membro do alumnado de concorrer ao proceso de avaliación continuada. O alumando que se atopara nesta circunstancia deberá superar un exame específico que non deixe dúbidas sobre a consecución das competencias propias da materia nas duas oportunidades.

O alumno terá unha cualificación de non presentado cando realice menos dun 25% das actividades académicas programadas.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes