Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Química
 Asignaturas
  Física 1
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A19 A20 A22 A23 A24 B3 B4 B5 B6 B7 C3 A realización destas prácticas é OBRIGATORIA e polo tanto se non se realizan non se pode aprobar a materia.
Dado que a asistencia a todas as sesiones das prácticas de laboratorio é condición necesaria para ser avaliado, a non asistencia sen causa xustificada implica o non poder superar a asignatura. A realización das mesmas farase exclusivamente durante o calendario oficial previsto polo centro.
Puntuarase cun máximo de 1.5 puntos sobre o 10 da nota total.
O 1.5 repartirase do seguinte modo:
-1 punto corresponderase á avaliación do traballo diario no laboratorio. Para iso cada parella de prácticas deberá entregar un guión cos resultados obtidos, de cada unha das prácticas que realice, que en total serán 5. Cada práctica terá un valor máximo de 0.2.
-0.5 puntos se corresponderán ca realización dun exame de prácticas que consisitirá na repetición dunha das prácticas xa feitas. A realización do exame será condición NECESARIA para ser avaliado.
Con anterioridade á realización das prácticas darase unha sesión na aula para explicar erros, cálculos, axustes e análise de resultados que posteriormente se aplicarán no laboratorio. A non asistencia a esta clase, sen causa xustificada, supoñerá unha penalización na nota final de prácticas de 0.3 ptos
15
Proba mixta A1 A3 A5 A12 A14 A15 B2 C1 1ª oportunidade
A proba mixta terá un valor asignado de 4.5 ptos.
A nota final será a suma da nota da proba mixta (máx 4.5 pto) + prácticas de aboratorio (máx 1.5 pto) + probas obxectivas (máx 4 pto) sendo imprescindible alcanzar unha puntuación de 5 puntos para superar a materia.

45
Proba obxectiva A1 A3 A5 A15 B2 B3 Constará de 4 probas obxetivas de (máx 1 pto) que realizaránse ao longo do curso a través do Moodle , examinándose de distintas partes da materia impartida. Ao final de cada proba o alumno deberá enviar un pdf xustificando as respostas da mesma.
40
 
Observacións avaliación
1-1ª Oportunidade (xaneiro):
A nota final da primeira oportunidade será consecuencia da suma da puntuación global de Prácticas de laboratorio (máx 1.5 pto)+ proba obxetiva (4 pto) + proba mixta (4.5 pto). A nota final será sobre 10 e a realización das prácticas é indispensable para aprobar a materia. Para superar a materia a suma de [(nota de prácticas (obrigatorias)) +( nota da proba obxetiva)+ (nota da proba mixta)] debe acadar unha calificación total de 5 puntos.
2ª Oportunidade (xullo): 
A nota final da segunda oportunidade será consecuencia da suma da puntuación global de Prácticas de laboratorio (máx 1.5 pto)+ proba mixta (8.5 pto). A nota final será sobre 10 e a realización das prácticas é indispensable para aprobar a materia.Para superar a materia a suma de [(nota de prácticas (obrigatorias))  + (a proba mixta (sendo necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos nesta última para que conte no cómputo global))]  debe ser de 5 puntos.

2-A puntuación obtida nas prácticas de laboratorio conservarase para as oportunidades de xaneiro e xullo. 

3A realización
das prácticas é OBRIGATORIA e polo tanto se non se realizan NON se pode
aprobar a materia. 
 

4-A calificación de NON PRESENTADO se reservara para aqueles alumnos que non se presenten a proba mixta oficial das oportunidades de xaneiro e xullo. 

5- Todos aqueles alumnos que SE MATRICULEN A TEMPO PARCIAL terán a siguiente valoración:
 a) As prácticas de laboratorio  de carácter obrigatorio
(valor máximo 1.5 punto)
 b) A proba mixta (valor máximo de 8.5 puntos) 

Para superar a materia a suma de nota de prácticas  (obrigatorias) máis a proba mixta (sendo necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos nesta última para que conte no cómputo global) debe ser de 5 puntos.

 6-Se concederá a calificación de "matricula de
honra " prioritariamente ós alumnos que a obtiveron na primeira
oportunidade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes