Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Química
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Utilizar a terminoloxía química, nomenclatura, convenios e unidades.
  A2 Deducir a variación das propiedades dos elementos químicos segundo a Táboa Periódica.
  A3 Coñecer as características dos diferentes estados da materia e as teorías empregadas para describilos.
  A4 Coñecer os tipos principais de reacción química e as súas principais características asociadas.
  A5 Comprender os principios da termodinámica e as súas aplicacións en Química.
  A6 Coñecer os elementos químicos e os seus compostos, as súas formas de obtención, estrutura, propiedades e reactividade.
  A7 Coñecer e aplicar as técnicas analíticas.
  A8 Coñecer os principios da Mecánica Cuántica e a súa aplicación á estrutura de átomos e moléculas.
  A9 Coñecer os rasgos estruturais dos compostos químicos, incluíndo a estereoquímica, así como as principais técnicas de investigación estrutural.
  A10 Coñecer a cinética do cambio químico, incluíndo a catálise e os mecanismos de reacción.
  A11 Coñecer e deseñar operacións unitarias de Enxeñaría Química.
  A12 Relacionar as propiedades macroscópicas coas de átomos e moléculas.
  A13 Comprender a Química dos principais procesos biolóxicos.
  A14 Demostrar o coñecemento e comprensión de conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química.
  A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
  A16 Adquirir, avaliar e utilizar os datos e información bibliográfica e técnica relacionada coa Química.
  A17 Traballar no laboratorio Químico con seguridade (manexo de materiais e eliminación de residuos).
  A18 Valorar os riscos no uso de sustancias químicas e procedementos de laboratorio.
  A19 Levar a cabo procedementos estándares e manexar a instrumentación científica.
  A20 Interpretar os datos procedentes de observacións e medidas no laboratorio.
  A21 Comprender os aspectos cualitativos e cuantitativos dos problemas químicos.
  A22 Planificar, deseñar e desenvolver proxectos e experimentos.
  A23 Desenvolver unha actitude crítica de perfeccionamento na labor experimental.
  A24 Explicar, de xeito comprensible, fenómenos e procesos relacionados coa Química.
  A25 Relacionar a Química con outras disciplinas e recoñecer e valorar os procesos químicos na vida diaria.
  A26 Levar a cabo procedementos estándares de laboratorios implicados en traballos analíticos e sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos.
  A27 Impartir docencia en química e materias afíns nos distintos niveis educativos.
  A28 Adquirir, avaliar e utilizar os principios básicos da actividade industrial, xestión e organización do traballo.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes