Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
Guía Provisional
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Bioloxía
 Competencias / Resultados do título


Tipo A Código Competencias / Resultados do título - Específicas
  A1 Recoñecer distintos niveis de organización nos sistemas vivos.
  A2 Identificar organismos.
  A3 Recoñecer, obter, analizar e interpretar evidencias paleontológicas.
  A4 Obter, manexar, conservar e observar especímenes.
  A5 Analizar e caracterizar mostras de orixe humana.
  A6 Catalogar, avaliar e xestionar recursos naturais.
  A7 Reconstruír as relacións filogenéticas entre unidades operacionales e pór a proba hipóteses evolutivas.
  A8 Illar, analizar e identificar biomoléculas.
  A9 Identificar e utilizar bioindicadores.
  A10 Avaliar actividades metabólicas.
  A11 Identificar e analizar material de orixe biolóxica e as súas anomalías.
  A12 Manipular material xenético, realizar análises xenéticas e levar a cabo asesoramento xenético.
  A13 Realizar o illamento e cultivo de microorganismos e virus.
  A14 Desenvolver e aplicar produtos e procesos de microorganismos.
  A15 Deseñar e aplicar procesos biotecnológicos.
  A16 Realizar cultivos celulares e de tecidos.
  A17 Realizar bioensaios e diagnósticos biolóxicos.
  A18 Levar a cabo estudos de produción e mellora animal e vexetal.
  A19 Analizar e interpretar o comportamento dous seres vivos.
  A20 Muestrear, caracterizar e manexar poboacións e comunidades.
  A21 Deseñar modelos de procesos biolóxicos.
  A22 Describir, analizar, avaliar e planificar o medio físico.
  A23 Avaliar o impacto ambiental. Diagnosticar e solucionar problemas ambientais.
  A24 Xestionar, conservar e restaurar poboacións e ecosistemas.
  A25 Desenvolver e aplicar técnicas de biocontrol.
  A26 Deseñar experimentos, obter información e interpretar os resultados.
  A27 Dirixir, redactar e executar proxectos en Bioloxía.
  A28 Desenvolver e implantar sistemas de xestión relacionados coa Bioloxía.
  A29 Impartir coñecementos de Bioloxía.
  A30 Manexar adecuadamente instrumentación científica.
  A31 Desenvolverse con seguridade nun laboratorio.
  A32 Desenvolverse con seguridade no traballo de campo.
Tipo B Código Competencias / Resultados do título - Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar en colaboración.
  B6 Organizar e planificar o traballo.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nunha contorna de traballo.
  B8 Sintetizar a información.
  B9 Formarse unha opinión propia.
  B10 Exercer a crítica científica.
  B11 Debater en público.
  B12 Adaptarse a novas situacións.
  B13 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
Tipo C Código Competencias / Resultados do título - Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. .
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes