Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Dereito
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
  A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
  A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
  A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
  A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
  A6 Comprensión das distintas manifestacións do dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
  A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
  A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
  A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
  A10 Capacidade de interpretar e analizar criticamente o ordenamento xurídico.
  A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
  A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
  A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
  A14 Capacidade de elaboración de normas.
  A15 Capacidade de negociación e mediación.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes