Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Subjects
  Principles of Economics an Public Finance
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 A evaluación dos casos o exercicios prácticos se fará mediante preguntas tipo test, cunha soa resposta correcta a través da cal o alumno deberá mostrar a compresión en canto a experiencia práctica adquirida. 20
Objective test A7 B6 B8 B4 Se fará un exámen de cada parte: Economía e Facenda Pública, que terá caracter eliminatorio. Os exámenes aprobados tendrán a condición de liberados ata a conclusión do curso, e decir, quen aprobe unha parte da asignatura en maio so ira o examen de xullo coa parte suspensa. Non se gardan ditos aprobados para anos posteriores.
Para superar a asignatura se require unha media de 5 puntos entre ambas partes: Economía e Facenda Pública, sendo para elo necesario acadar na parte suspensa un mínimo de 4,5 puntos.
O perceptivo examen final será escrito e tipo test, preguntas cunha soa resposta correcta.
A nota final da asignatura estará formada pola media ponderada en base o número de horas/crédito con que conta cada parte da asignatura.
80
 
Assessment comments

Nota a evaluación: no caso dos alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa de exención de asistencia, a evaluación será feita a través da proba obxectiva, que representará o 100% da calificación.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes