Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Subjects
  EU Competition Law and Intellectual property
   Contents
Topic Sub-topic
Lección 1.- Concepto e evolución histórica do Dereito Mercantil 1.- O concepto de Dereito Mercantil.
2.- O Dereito Mercantil como categoría histórica: Orixe e evolución.
3.- A codificación mercantil.
4.- O Dereito Mercantil contemporáneo.
Lección 2.- As fontes do Dereito Mercantil. 1.- Plantexamento xeral.
2.- A Lei mercantil.
3.- Os usos de comercio.
4.- O Dereito común.
Lección 3.- A empresa. 1.- O concepto de empresa.
2.- Problemática xeral da transmisión "inter vivos" da empresa.
3.- A compraventa da empresa.
4.- O arrendamento e o usufructo da empresa.
Lección 4.- O empresario. 1.- O concepto de empresario.
2.- Clases de empresarios.
3.- A responsabilidade do empresario.
4.- O empresario individual.
5.- O exercizo da actividade mercantil por persoa casada.
6.- O empresario persoa xurídica.
Lección 5.- O Rexistro Mercantil. 1.- Nocións fundamentais sobre o Rexistro Mercantil.
2.- Suxeitos e actos inscribibles.
3.- Os Rexistros Mercantís Territoriais e as súas funcións.
4.- O Rexistro Mercantil Central e as súas funcións.
Lección 6.- A contabilidade do empresario. 1.- Nocións introductorias.
2.- A contabilidade formal: O deber de contabilidade, o segredo contable e a contabilidade como medio de proba.
3.- A contabilidade material: As contas anuais, os principios contables e a auditoría de contas.
Lección 7.- A representación do empresario. 1.- Nocións introductorias.
2.- O apoderado xeral ou factor.
3.- Os apoderados singulares.
Lección 8.- Teoría xeral da Propiedade Intelectual e da Competencia. 1.- A Propiedade Intelectual e o Dereito da Competencia.
2.- Características do réxime da Propiedade Intelectual.
3.- Características do réxime do Dereito da Competencia.
4.- Modalidades.
Lección 9.- As patentes. 1.- A patente de invención: Concepto, natureza e clases.
2.- A regulación española das patentes de invención.
3.- O Dereito supranacional de patentes.
Lección 10.- Outras creacións industriais. 1.- O modelo de utilidade.
2.- O deseño industrial.
3.- Outras modalidades.
Lección 11.- As marcas. 1.- Concepto e funcións da marca.
2.- O nacemento do dereito sobre a marca: Prohibicións.
3.- Contido do dereito sobre a marca.
4.- Nulidade e caducidade da marca rexistrada.
5.- Marcas internacionais e marcas da Unión Europea.
Lección 12.- Outros signos distintivos. 1.- O nome comercial.
2.- As denominacións xeográficas dos productos.
3.- Os nomes de dominio.
Lección 13.- O Dereito de Autor. 1.- O dereito de autor de obras literarias, artísticas e científicas.
2.- Os dereitos afíns.
3.- A protección do dereito de autor.
PART ONE. INTELLECTUAL PROPERTY 1. Introduction to IP Law.
2.Trademarks.
3. Patents.
4. Copyright.
5. Designs.
PART TWO. COMPETITION LAW 6. Introduction to the Laws of Competition.
7. Unfair Competition Law.
8. EU Competition Law.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes