Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Asignaturas
  Actuación y bienes de las administraciones públicas
   Fuentes de información
Básica GARCÍA URETA, Agustín (2019). Temas de Derecho Administrativo, I, II. Madrid
GAMERO CASADO, E. y FERNÁNDEZ RAMOS, S. (2019). Manual básico de Derecho Administrativo, Tecnos. Madrid
SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (2019). Derecho administrativo, Tecnos. Madrid

Complementária GARCÍA ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, T. R. (Última edición). Curso de Derecho Administrativo, 2 vols. Civitas. Madrid

SE RECOMENDA O USO DOS SEGUINTES RECURSOS:

I. LEXISLACIÓN.

1. Fontes oficiais.

A. Unión Europea:
• Diario Oficial de la Unión Europea (antes DOCE), pódese consultar a texto completo, así como case toda a normativa comunitaria vixente,
en castelán, na páxina: http://www.europa.eu.int/eur-lex/es
• Para todo tipo de información sobre a Unión Europea e as súas institucións resulta fundamental a páxina: http://www.europa.eu.int/

B. Estado español:
• Gaceta de Madrid y Boletín Oficial del Estado (este último nomedende o 25 de xullo de 1936). A consulta das normas máis recentes
está dispoñible en internet: http://www.boe.es
• Para o seguimento da tramitación parlamentaria dos proxectos de lei estatais pódense consulta-las direccións de internet do Congreso dos
Deputados e do Senado:
http://www.congreso.es y http://www.senado.es
• Para contactar e consultar información (tamén lexislativa) das institucións e órganos do Estado existen varios portais públicos entre os
que cabe destacar:
http://www.map.es/ (páxina principal do Ministerio de Administracións Públicas)
http://www.administracion.es/ “Portal del ciudadano”, do Ministerio de Administracións Públicas)
http://www.igsap.map.es/ Centro de Información Administrativa do Ministerio de Administracións Públicas

C. Comunidades Autónomas:
• Diarios Oficiales das distintas Comunidades Autónomas. A súa maior parte están dispoñibles en internet. Para a busca de textos normativos
nos diferentes boletíns oficiais resulta moi útil a páxina (privada) de internet: http://www.todalaley.com/

2. Recopilacións privadas.
• Repertorio cronológico de Legislación Aranzadi: dispoñible “on line”, previo pago ou a través da Aula Aranzadi: http://www.westlaw.es
• Bases de datos de legislación vigente de La Ley: dispoñible “on line”, previa suscrición, na páxina de internet: http://www.laley.net/
• Así mesmo, existen outras editoriais xurídicas que ofrecen a información normativa –moitas veces gratuíta- a través de internet,
como por exemplo:
http://www.elderecho.com/
http://www.juridicas.com/
http://noticias.juridicas.com/
http://v2.vlex.com/es/
• Para a consulta de diversos aspectos constitucionais, legais, institucionais do Dereito Público español é sumamente interesante a
gran base de datos mantida dende hai uns anos pola Área de Dereito Constitucional da Universidade de Oviedo, que se pode
localizar en: http://constitucion.rediris.es/Princip.html

II. XURISPRUDENCIA.

A colección máis coñecida é a de Thomson-Aranzadi. A súa base específica sobre “Jurisprudencia Contencioso-administrativa” contén unha selección de máis de 74.000 resolucións dictadas polos tribunais sobre esta materia: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza, Xulgado Central do Contencioso Administrativo e Xulgados do Contencioso Administrativo.

Está dispoñible “on line” ou a través da Aula Aranzadi: http://www.westlaw.es.

Así mesmo, a editorial xurídica La Ley ofrece en soporte informático a xurisprudencia dos Tribunais españois previa suscrición; cfr.
http://www.laley.net/

Non obstante, nos últimos tempos o Poder Xudicial español ven realizando un gran esforzo para informatizar os tribunais e a súa producción
xurisprudencial. Gracias a este esforzo, é posible dispoñer en internet das últimas sentencias do Tribunal Supremo na páxina:
http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo/

Dende hai tempo, é posible consulta-los últimos autos e sentencias do Tribunal Constitucional (dende 1980) así como dun buscador temático de
todas as emitidas polo Alto Tribunal na páxina:
http://www.tribunalconstitucional.es/

En canto á xurisprudencia comunitaria europea, en especial do Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sito en Luxemburgo, a maior
parte da información obtense en:
http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm

Por último, tamén están dispoñibles en internet as últimas resolucións do Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, na dirección:
http://www.echr.coe.int/

III. PORTAIS E BASES DE DATOS (dispoñibles a través da páxina web da Biblioteca da UDC, pero só coos ordenadores conectados á rede universitaria)

• IUSTEL: promovido por varios Profesores de Dereito das Universidades españolas. A parte de Dereito Administrativo está dirixida polo Prof. MUÑOZ MACHADO. A súa páxina web é: http://www.iustel.com
• TIRANT ON LINE: promovida po dita editorial xurídica valenciana; consultable en: http://www.tirantonline.com/
• ADMIWEB: para a búsqueda de calquera referencia sobre as Administracións Públicas españolas é bastante útil e está ben
estructurada: cfr. http://www.admiweb.org/

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes