Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Asignaturas
  Dereito Mercantil: Contratos empresariais. Dereito concursal e dereito marítimo
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A15 B7 B8 B13 B2 B3 B4 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Valorarase a asistencia e participación dos estudantes nas clases prácticas, así como a entrega dos traballos e resolución dos casos propostos nas devanditas clases 10
Discusión dirixida A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A15 B7 B8 B13 B2 B3 B4 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Valorásense as intervencións dos alumnos na resolución das cuestións expostas, téndose especialmente en conta os coñecementos e destrezas do alumno. 10
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A proba consiste nun exame final. Será necesario aprobar esta proba para superar a materia. 80
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 C4 C7 Asistencia a posibles eventos que se organicen en el área. 0
 
Observacións avaliación

A nota final dos estudantes determínase do seguinte modo:
un 80% da cualificación corresponderá ao resultado dunha proba
obxectiva teórica ou teórico-práctica; dos 8 puntos que vale esta proba
obxectiva, será necesario acadar como mínimo 4 puntos
para poder engardir a cualificación obtida coas outras actividades
realizadas durante o cuatrimestre. O 20% restante corresponderá ás
diversas actividades realizadas ao longo do curso (casos prácticos,
participación en conferencias e seminarios, exposicions de traballos,
etc.). No caso de non superar a proba da convocatoria de maio-xunio (1ª
oportunidade), na convocatoria de xullo (2ª oportunidade) repetirase
únicamente a proba obxectiva, conservándose a puntuación obtida nas
actividades realizadas ao longo do curso.

Os/as alumnos/as matriculados/as a tempo parcial, que solicitaron e concedéuselles a dispensa, deberán realizar unicamente a proba obxectiva e a súa valoración será

sobre 10 puntos

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes