Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Subjects
  Real Estate Law
   Contents
Topic Sub-topic
I.- A PROPIEDADE INMOBILIARIA URBANA I.1.- O dereito da propiedade privada na Constitución.-
I.2.- A adquisición e o exercicio do «ius aedificandi».-
I.3.- Modos de acceso a propiedade inmobiliaria urbana e a súa financiación.-
I.4.- O réxime especial das viviendas protexidas.-
I.5.- O uso das edificacións. Clasificación e usos. Usos residenciais, comerciais e industriais, agrícolas - gandeiros - forestais e cinexéticos, dotacionais, de aparcamento. O cambio de uso.
II.- DEREITO PRIVADO E XESTIÓN URBANÍSTICA II.1.- Principios xerais do estatuto xurídico da propiedade urbana.-
II.2.- A clasificación do solo.-
II.3.- Os derechos e as obrigas dos propietarios dos distintos tipos de solo.-
II.4.- Os sistemas de xestión e de transformación do solo.-
II.5.- La situación de los terceros ante el desarrollo urbanístico.-
III.- A PUBLICIDADE DOS DEREITOS REAIS: O REXISTRO DA PROPIEDADE III.1.- O Rexistro da Propiedade: organización.
III.2.- O obxecto da publicidade inmobiliaria.
III.3.- O procedimento rexistral: inmatriculación, inscripción e calificación (recursos fronte a calificación).
III.4.- Anotacións preventivas e outros asentos rexistrais.
III.5.- Extinción e rectificación dos asentos rexistrais.
III.6.- Efectos da inscripción rexistral.
IV.- URBANISMO E REXISTRO DA PROPIEDADE IV.1.- Actos inscribibles
IV.2.- Supostos especiais de tramitación e adxudicación de fincas na reparcelación e os problemas das fincas e aproveitamentos de orixe.
IV.3.- A inscripción das obras novas.
V.- O REXISTRO DO CATASTRO INMOBILIARIO V.1.- A parcela catastral.
V.2.- Coordinación entre Catastro e Rexistro da Propiedade.
V.3.- Efectos da titularidade catastral dos inmoveis.
VI.- A PROPIEDADE RÚSTICA VI.1. Rasgos xerais do estatuto da propiedade rústica e particular consideración da función social da propiedad rústica.-
VI.2. O réxime xurídico da propiedade rústica. a) As explotacións agrarias prioritarias. b) As unidades mínimas de cultivo. c) Aproveitamento do solo rústico.-
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes