Teaching GuideTerm
Faculty of Philology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Subjects
  Idioma Moderno: Francés
   Contents
Topic Sub-topic
A. Gramática
1. Normas xerais de ortografía. A elisión. H "muet" e "aspiré".
2. O sustantivo: xénero e número.
3. O adxectivo calificativo: xénero e número.
4. O artigo: definido, definido contracto, indefinido, partitivo. Formas negativas do artigo.
5. Os adxectivos e os pronomes posesivos.
6. Os adxectivos e os pronomes demostrativos.
7. Os pronomes persoais: suxeito, reflexivos, tónicos.
8. A negación con "ne ... pas".
9. A interrogación directa total e parcial: a estrutura "est-ce que", a inversión simple e complexa.
10. O verbo: "avoir", "être"; as 3 conxugacións; os verbos pronominais; a negación das formas verbais; os tempos verbais simples ("présent", "imparfait", "futur simple", "conditionnel présent", "impératif"); os tempos verbais compostos ("passé composé"); uso dos auxiliares e casos xerais de concordancia do participio.
11. Os pronomes relativos "qui", "que".
12. A comparación.
13. Principais adverbios e preposicións.
B. Obxectivos comunicativos 1. Normas xerais de pronuncia.
2. Presentarse, presentar, saúdar.
3. Falar do entorno persoal.
4. Expresar opinións, gustos, desexos, sentimentos, sensacións.
5. Expresar obligacións e prohibicións.
6. Pedir/dar informacións e explicacións.
7. Utilizar o teléfono e o computador.
8. A identificación.
9. A cuantificación.
10. A caracterización.
11. A calificación.
12. A localización temporal.
13. A localización espacial.

C. Léxico 1. Nacionalidades e países.
2. Profesións.
3. A familia.
4. Os números, a hora, o calendario, o tempo.
5. O corpo e a saúde.
6. A alimentación.
7. A roupa. As compras.
8. A vivenda, a cidade, a natureza, o medio ambiente.
9. As viaxes e os transportes.
10. As actividades culturais e deportivas.
11. Os estudos e o mundo académico.
12. Os medios de comunicación.
13. O teléfono, o computador, internet, as redes sociais.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes