Guía DocenteCurso
Facultade de Filoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Asignaturas
  Literatura Inglesa (XVI-XVII)
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A1 A2 A11 A16 B5 B7 B8 B10 C6 C8 Comentarios de textos feitos nas clases. Recorellanse uns poucos durante o curso. 1.5 puntos. 15
Sesión maxistral A1 A2 A16 A17 B7 B8 C6 C8 Asitencia activa. O alumno/a deberá asistir a un mínimo de 10 sesións para ser calificado con 0.4 p. Follas de firmas. Tamén será necesaria a participación activa nas clases de grupos (asistencia a 18 clases mínimo) para convertir 0.4 en 0.5 (vid discusión dirixida). 4
Discusión dirixida A2 A6 A7 B8 C2 Debate na clase sobre temas concretos ou tras a presentación oral de cinco ou seis compañeiros. Terase en conta a presencia e a participación, e recorellanse notas tomadas polos alumnos durante o debate de cando en vez.
1
Proba obxectiva A1 A2 A6 A7 A9 C2 Exame final: ensaio académico e comentario de texto sobre as obras do corpus mais unha pregunta breve sobre datos transmitidos nas lección maxistrais e seminarios (50%; é decir, 5 puntos sobre 10).
OBSERVACIÓN: a nota mínima para facer media co resto é de 2 sobre 5 (4 sobre 10)
50
Proba de resposta múltiple A7 4 tests de lectura das obras obrigatorias.
2 puntos sobre 10 (0.50 por test).
20
Presentación oral A1 A6 A9 A10 A11 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C8 O alumno que o desexe prepará e expondrá un aspecto concreto dos textos del corpus en un tempo máximo de 9-10 minutos. Logo entregará o traballo por escrito. Cando o alumno/a, por circuntancias varias, non quera o poda facer a presentación, sempre poderá entregar o traballo por escrito (aprox. 7-8 páx., dobre espacio) antes do 15 de decembro para que a actividade compute.
1 punto sobre 10.
10
 
Observacións avaliación
 • Nesta materia valorarase especialmente o coñecemento da historia da literatura inglesa e a capacidade do alumno para analizar razoadamente, empregando coñecementos teóricos básicos, dous oito textos literarios ingleses do corpus. Analizar non é parafrasear.
 • A nota media final ha de ser igual a 5 para poder aprobar a materia. Os alumnos/as deberán obter tamén un mínimo de 2 sobre 5 puntos no exame, e de 2 sobre 5 na evaluación contunua.
 •  Os alumnos/as que non fagan traballos, exposicións orais ou comentarios de texto non terán notas de evaluación continua. É necesario obter 2 puntos e terán que recuperalos na convocatoria de recuperación ou segunda oportunidade, ainda que teñan 5 de 5 puntos no exame de primeira oportunidade, algo que obviamente non é doado.
 • A única lingua empregada en clase, os traballos e os exames será o inglés. As faltas de expresión graves (non de estilo) en lengua inglesa mermarán a nota en calquer actividade. Polo tanto recoméndase ós alumnos/as que se esmeren na redacción e a revisen. Tampouco se permitirán plaxios de fontes escritas ou dixitais nos exames ou traballos. Os alumnos deben adquirir competencia literaria propia en certa medida, ainda que é lóxico,e polo tanto perdoable, que os comentarios e interpretacións do profesor subexistan tras dita competencia. Los ensayos podrán ser filtrados a través de "turnitin".
 • Cando o alumno/a, por circunstancias varias (enfermedade xustificada, dispensa, etc) , non poda facer a presentación oral, sempre poderá entregar un  traballo por escrito antes de exame de primeira oportunidade para que a actividade compute entón.
 • Os traballos deberán ser entregados antes do fin das clases (aprox 16 ou 17 de decembro).
 • Os alumnos/as que asistan e participen durante o curso na evaluación continua non poderán ser considerados como non presentados a partir da realización dun 25 % das actividades.
 • Os alumnos a tempo parcial con dispensa deberán falar co profesor durante as duas primeiras semanas para buscar alternativas á evaluación contínua na primeira oportunidade.
  • Quen teña concedida a dispensa académica, e como
   establece a Normativa de permanencia da universidade, será avaliado seguindo os
   criterios aplicables á oportunidade de xullo.
  • Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de
   decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade de
   xullo.
 • A avaliación na oportunidade de xullo dividirase do xeito seguinte: 50% exame final + 50% actividades que sustituirán o traballo feito durante a avaliación contínua e que se especificarán ao publicar as notas da primeira oportunidade. Por exemplo, 4 tests similares ós feitos durante o curso deberán facerse o día do exame.
 • Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes