Guía DocenteCurso
Facultade de Filoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Asignaturas
  Fonética da Lingua Inglesa
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B1 B2 B3 B7 Os estudantes poderán ter que resolver algún problema ou facer un test na aula, na casa ou a través da plataforma Moodle. Tamén se terán en conta as tarefas realizadas
nas TGR quincenais co lector.
20
Estudo de casos A6 A11 A15 B2 B6 C6 Os estudantes poderán ser avaliados por algunhas das actividades proporcionadas para desenvolver na aula ou na casa. 30
Proba obxectiva A1 A3 A6 A15 A18 A19 A20 B2 B4 C2 Todos os estudantes deberán facer un exame final na data oficial de Xaneiro. A nota mínima para este exame será de 4 (de 10) para tela en conta e sumar o resto das cualificacións. 50
 
Observacións avaliación

Cualificación

Os estudantes serán avaliados ao longo do curso cun máximo de 4 actividades así como co exame final. Para aprobar, os estudantes deben ter unha cualificación de aomenos 4 (de dez) no exame final. Tamén deben ter realizado alomenos a metade das actividades necesarias. De non ser así, o alumno non será  calificado e terá "non  presentado".

Datas e horarios de exame final

As datas e horarios das probas en anuncios oficiais serán aprobados pola Xunta de Facultade e publicados para cada curso con anterioridade ao inicio do mesmo.

Linguistics CORRECCIÓN

Tanto o exame teórico e práctico, tales como o traballo e de laboratorio prácticas do grupo debe atender aos requisitos mínimos de corrección lingüística (ortografía e gramática, puntuación, concordancia sintaxe, precisión léxica, ou rexistro formal) propio nivel en linguaxe Inglés é esperado dos alumnos (equivalente a un nivel aceptable para o terceiro ano). Deficiencias nesta área será penalizado na cualificación.

OPORTUNIDADE DE xullo

Os estudantes que non pasen en xaneiro terán outra oportunidade en xjullo na que haberá un exame final (50%) así como unha actividade (50%). Os estudantes que teñan superado as actividades de avaliación coninua previamente non terán que facela. 

Aqueles alumnos que oficialmente teñan sido matriculados a tempo parcial, e teñan concedida unha dispensa académica, como establece a Normativa de permanencia desta universidade, serán avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmos criterios que para a segunda oportunidade de xullo. Os estudantes a tempo parcial que teñan concedida unha "dispensa académica" deben contactar coa profesora ao comezo do cuatrimestre  para facer os axustes precisos nas distintas actividades. 

Os traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contrao plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dosestudos de grao e mestrado universitario). Turnitin recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/apropio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiaislocalizados en Internet.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes