Teaching GuideTerm
Faculty of Philology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
 Asignaturas
  Idioma Moderno: Italiano
   Contidos
Temas Subtemas
1. O alfabeto. As sílabas. 1.1. Relacións fonemas-grafemas.
1.2. O acento e a entoación.
1.3. A división silábica.
2. O nome: o xénero. 2.1. Tipos de nomes canto ao xénero.
2.2. Formación do feminino.
3. O nome: o número. 3.1. Tipos de nomes canto ao número.
3.2. Formación do plural.
4. Os artigos. 4.1. O artigo determinado.
4.2. O artigo indeterminado.
5. Presente dos verbos 'essere' e 'avere'. 5.1. Paradigmas.
6. Presente de indicativo dos verbos regulares. 6.1. Desinencias e principais verbos regulares.
7. Presente de indicativo dos verbos irregulares, reflexivos e recíprocos. 7.1. 'Andare', 'fare', 'dare', 'dire', 'stare', 'volere', 'alzarsi', 'arrabbiarsi', entre outros.
8. Os pronomes persoais. 8.1. Formas tónicas.
8.2. Formas átonas.
9. Os demostrativos e os adxectivos. 9.1. Proximidade.
9.2. Afastamento.
9.3. Adxetivos de I e II grupo.
10. Os numerais. 10.1. Cardinais: do 1 ao 20, decenas, centenas, millares.
10.2. Ordinais: do primeiro ao décimo.
11. Os posesivos. 11.1. Formas de 1ª, 2ª e 3ª persoa.
12. Preposicións e contraccións. 12.1. 'A', 'di', 'in', 'da', 'con', 'senza', 'per', 'su', 'sotto', 'tra', 'fra'.
13. Os conectores. 13.1. Estudo e uso dos principais conectores.
14. Stare+gerundio; stare per+infinitivo. 14.1 Uso de stare+gerundio e stare per+infinitivo.
15. O futuro de indicativo. 15.1. Desinencias e principais verbos.
16. Estruturas lingüísticas. 16.1. Fórmulas de saúdo e presentación.
16.2. Pedir información e indicar unha dirección.
16.3. Facer unha descrición.
17. Esferas de léxico. 17.1. Familia e vivenda.
17.2. Hora, data, días da semana, meses, estacións.
17.3. Cores.
17.4. Nomes de países e xentilicios.
18. Cultura italiana. 18.1. Xeografia e cultura das rexións italianas.
18.2. Textos básicos da literatura italiana.
18.2. La música.
18.3. Arte italiana
19. Introdución á metalinguaxe das redes sociais. 19.1. O léxico e a metalinguaxe de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes