Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Enxeñeiro en Informática
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Aprender de maneira autónoma novos coñecementos e técnicas avanzadas axeitadas para a investigación, o deseño e o desenvolvemento de sistemas e servizos informáticos.
  A2 Concibir e desenvolver novas arquitecturas de computación, en especial para sistemas multiprocesadores, analizando e adaptando diversas alternativas tecnolóxicas a cada problema concreto.
  A3 Concibir e planificar o desenvolvemento de aplicacións informáticas complexas ou con requisitos especiais.
  A4 Coñecer e aplicar diferentes protocolos de comunicación e sistemas de xestión de rede.
  A5 Saber especificar, deseñar e implementar sistemas intelixentes cando as solucións convencionais non resultaren satisfactorias.
  A6 Avaliar, definir, seleccionar e auditar plataformas hardware e software para a execución e desenvolvemento de aplicacións e servizos informáticos.
  A7 Saber especificar, deseñar e implementar un sistema de información, empregando bases de datos.
  A8 Concibir, despregar, organizar e xestionar un servizo informático complexo.
  A9 Dirixir equipos de traballo ligados ao deseño de produtos, procesos, servizos informáticos e outras actividades profesionais.
  A10 Saber especificar, deseñar e implementar unha política de seguridade no sistema.
  A11 Implantar sistemas de calidade segundo estándares internacionais.
  A12 Coñecer a regulación legal da profesión e os seus aspectos éticos, en particular os ligados á propiedade intelectual e á protección de datos.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Aprendizaxe autónoma.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno de traballo.
  B8 Traballar en equipos de carácter interdisciplinar.
  B9 Capacidade para tomar decisións.
  B10 Capacidade de xestión da informática (captación e análises da información).
  B11 Razoamento crítico.
  B12 Capacidade para a análise e a síntese.
  B13 Capacidade de comunicación.
  B14 Coñecemento de idiomas.
  B15 Motivación pola calidade.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes