Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing (Mod. Presencial)
 Asignaturas
  Arquitectura de Altas Prestacións
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A2 A4 B2 B6 B10 C1 Valórase o correcto funcionamento, a estructuración do código, e aa comprensión dos conceptos traballados. Tamén valórase a participación activa do estudante durante as sesións de prácticas. 39
Traballos tutelados A8 B3 B4 B7 B9 No caso de desenvolvemento de código, valoranse os mesmos aspectos que nas prácticas. No caso de traballos escritos, valorase a capacidade de comprensión e síntesis sobre o tema proposto, e a calidade da presentación. 59
Proba mixta B4 B7 Tanto no caso das prácticas como dos traballos tutelados o profesor pode facer preguntas concretas aos estudantes que poden complementar a avaliación. 2
 
Observacións avaliación

Consiste nunha avaliación continua baseada na realización de traballos
académicamente dirixidos (60%) e prácticas e seguemento da
participación activa durante as clases (40%).

Avaliación
convocatoria ordinaria (Xaneiro): Se realizará segundo a avaliación
continua detallada máis arriba. Non haberá exame da asignatura.

Avaliación
convocatoria extraordinaria (Xullo): Para superar a avaliación continua
será necesario entregar os traballos académicamente dirixidos e
prácticas que se teñan suspendido durante a convocatoria ordinaria. Non
haberá exame.

NON PRESENTADO
Se considerará non presentado o alumno que non teña entregado ningún dos traballos tutelados e prácticas.

Durante
os procesos de avaliación os profesores poden solicitar ós estudantes
que se identifiquen pedindo a presentación do DNI ou pasaporte, ou
facendo os controis previos ou posteriores que consideren oportunos. A
aqueles alumnos que presenten traballos ou realicen probas de avaliación
de xeito non presencial, se lles poderá solicitar tamén a firma dixital
dos mesmos e/ou a declaración xurada sobre a autoría dos mesmos.

* Alumnos
matriculados a tiempo parcial: Se dotará de flexibilidad horaria a los alumnos
matriculados a tiempo parcial para la realización de las prácticas/trabajos de
la asignatura usando para ello las horas de tutorías de los profesores.