Teaching GuideTerm
Faculty of Computer Science
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Técnicas Estadísticas (Plan 2019)
 Subjects
  Resampling Techniques
   Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
G1 - Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elabouración duhna teses de doutoramento. AC2
AC4
BJ6
BJ8
BJ10
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ10
G2 - Capacidade de aplicación de algoritmos de resolución dos problemas e manexo do software adecuado. AC4
G3 - Capacidade de traballo en equipo e de xeito autónomo BJ8
G4 - Capacidade de formular problemas en termos estatísticos, e de resolvelos utilizando as técnicas axeitadas. AC2
AC4
G6 - Capacidade de identificar e resolver problemas BJ10
G10 - Capacidade de integrarse nun equipo multidisciplinar para a análise experimental BJ8
G11 - Adquirir destreza para o desenvolvemento de software AC2
AC4
G12 - Capacidade de análise estatística crítica das mostras, os plantexamentos e resultados AC2
AC9
G14 - Representar un problema real mediante un modelizado estatístico axeitado. AC2
G15 - Deseñar un plano de observación ou recollida de datos que permita abordar o problema de interese AC4
AC9
BJ10
E2 - A adquisición dos coñecementos de estatística e investigación de operacións necesarios para a incorporación en equipos multidisciplinares pertencentes a diferentes sectores profesionais. AC2
BJ8
CJ1
CJ2
CJ3
E4 - Coñecer as aplicacións dos modelos da estatística e a investigación de operacións. AC2
E5 - Coñecer algoritmos de resolución dos problemas e manexar o software axeitado. AC4
E12 - Realizar inferencias respecto aos parámetros que aparecen no modelo. CJ6
E19 - Tratamento de datos e análise estatística dos resultados obtidos. BJ6
E27 - Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigurosa dos resultados. AC9
E28 - Complementar a aprendizaxe dos aspectos metodolóxicos con apoio de software. AC4
E78 - Fomentar a sensibilidade cara os principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvovemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais AC2
E82 - O estudiante será capaz de comprender a importancia da Inferencia Estatística como ferramenta de obtención de información sobre a población en estudo, a partir do conxunto de datos observados dunha mostra representativa de esta. Para iso deberá recoñecer a diferenza entre estatística paramétrica e non paramétrica. CJ4
CJ5
E84 - Ser quen de manexar diverso software (en particular R) e interpretar os resultados que proporcionan nos correspondentes estudos prácticos. AC4
CJ4
E86 - Soltura no manexo da teoría da probabilidade e as variables aleatorias. AC2
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes