Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Visión por Computador
 Competencias do título


TipoA Código  
  Mixto
  AM1 CE1 - Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías de procesado de imaxe
  AM2 CE2 - Coñecer e aplicar técnicas de aprendizaxe automática e recoñecemento de patróns aplicadas a visión por computador
  AM3 CE3 - Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías de análises de imaxe e vídeo
  AM4 CE4 - Concibir, desenvolver e avaliar sistemas complexos de visión por computador
  AM5 CE5 - Analizar e aplicar métodos do estado da técnica en visión por computador
  AM6 CE6 - Coñecer e aplicar os fundamentos dos sistemas de adquisición de imaxe e de visión artificial
  AM7 CE7 - Coñecer e aplicar os fundamentos da adquisición de imaxe médica e o seu procesamento e análise
  AM8 CE8 - Comunicar e diseminar os resultados e conclusións da investigación no ámbito da visión por computador
  AM9 CE9 - Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías para o recoñecemento de patróns visuais en escenas reais
TipoB Código  
  Mixto
  BM1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BM2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BM3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BM4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  BM5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo
  BM6 CG1 - Capacidade de análise e síntese de coñecementos
  BM7 CG2 - Capacidade para analizar as necesidades dunha empresa no ámbito da visión por computador e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma
  BM8 CG3 - Capacidade para desenvolver sistemas de visión por computador dependendo das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas máis axeitadas
  BM9 CG4 - Capacidade de análise crítica e de avaliación rigorosa de tecnoloxías e metodoloxía
  BM10 CG5 - Capacidade para identificar problemas sen resolver e achegar solucións innovadoras
  BM11 CG6 - Capacidade para identificar resultados teóricos ou novas tecnoloxías con potencial innovador e convertelos en produtos e servizos de utilidade para a sociedade
  BM12 CG7 - Capacidade de aprendizaxe autónoma para a especialización nun ou máis campos de estudo
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 CT1 - Ejercer la profesión con conciencia clara de su dimensión humana, económica, legal y ética y con un claro compromiso de calidad y mejora continua
  CM2 CT2 - Capacidad de trabajo en equipo, organización y planificación
  CM3 CT3 - Desarrollo del espíritu innovador y emprendedor
  CM4 CT4 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
  CM5 CT5 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes