Teaching GuideTerm
Faculty of Sociology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
 Subjects
  Planning and management of destinations and tourist spirituals
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Oral presentation C2 C8 O grupo ou o alumno individual, tanto presencial como en liña, deben presentar o seu traballo supervisado utilizando os medios audiovisuais que están ou están ao seu alcance. É necesario enviar a presentación do traballo en power point ou en calquera outro formato similar.

A presentación representará o 20% da nota final da materia, onde esa porcentaxe será valorada individualmente para cada alumno, tendo en conta os seguintes aspectos:
1) Calidade da presentación e adaptación ao marco teórico.
2) Precisión e claridade da presentación e das respostas (caso presencial).
3) Coherencia na presentación.

No caso da modalidade presencial, todos os membros do grupo deberán presentar unha parte do traballo xa que a nota da exposición oral será asignada individualmente a cada alumno.

No caso de estudantes non presenciais, hai que publicar un vídeo en Teams onde o alumno presente e explica dita presentación e Stream para que se poida ver
20
Workbook B2 Proponse unha lectura obrigatoria sobre a que os estudantes de ambas as modalidades, presenciais e non presenciais, deben ler, comentar, comentar e responder a unha serie de preguntas que neles xorden.

Estas lecturas deberán ser desenvolvidas por todos os estudantes individualmente e suporán o 10% da nota para o curso, sempre que se cumpran unha serie de requisitos como: calidade de escritura; opinión contrastante; uso adecuado de fontes bibliográficas relevantes e aplicación de fundamentos teóricos.

O prazo de entrega será na última semana de marzo.
10
Supervised projects A5 A6 A10 A8 B3 B11 C1 C5 C4 C6 Avaliación continua do traballo realizado ao longo da materia. O desenvolvemento do traballo en grupo ou individual e na modalidade en liña ou presencial representará o 60% da nota final. Na dita avaliación teranse en conta os seguintes aspectos:

1) Orixinalidade das obras. Utilizarase o programa de detección de plaxio de turnitin e o documento non pode superar o 25% de coincidencia
2) Aplicación de fundamentos teóricos
3) Calidade da redacción e coherencia no formato
4) Uso de fontes bibliográficas pertinentes tanto no documento como na bibliografía

Para superar a materia é necesario acadar unha puntuación mínima do 50% no traballo supervisado. A entrega farase en abril así como a revisión das cualificacións.

Para superar a materia é necesario acadar unha puntuación mínima do 50% no traballo supervisado. A entrega farase en abril así como a revisión das cualificacións.

O grupo ou alumno individual debe presentar o seu traballo usando os equipos da plataforma Equipos. É necesario presentar o traballo en power point ou en calquera outro formato similar, tanto para o modo presencial como en liña a través da presentación dun vídeo.
60
Guest lecture / keynote speech A1 A11 A12 A7 B1 B8 B9 C3 Asistencia e participación obrigatoria que se valorarán tendo en conta a implicación dos estudantes en sesións presenciais (modalidade presencial) ou participación activa e razoada en foros/ debates a través da Plataforma Moodle , tarefas colaborativas, titorías virtuais, ... (modo on-line).

10
 
Assessment comments

Nota:

Os estudantes non presenciais poderán formar grupos de traballo con estudantes da mesma modalidade, sempre que notifiquen previamente ao profesor responsable e así o considere oportuno.

Para a modalidade en liña, é obrigatorio ter unha conversa por equipos entre profesor e estudantes individualmente para comentar o traballo da súa materia e confirmar a autoría do estudante.

· O alumno debe colgar en Moodle un documento de identidade coa foto onde se recoñeza perfectamente a persoa

· Unha vez revisados ??os traballos polo profesor, comunicarase unha data para as titorías en liña nas que o alumno debe estar atento á chamada do profesor

· O profesor fará algúns comentarios e preguntas que o alumno teña que responder para que o profesor asegúrese de que o alumno sexa o autor do traballo.

Segunda oportunidade:

Os teus criterios de avaliación serán os mesmos que a primeira oportunidade.

Cualificación de non presentar:

Corresponde ao alumno cando participa en actividades de avaliación que teñen un peso inferior ou 20% sobre a nota final, independentemente da cualificación acadada.

Estudante con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia

Ademais dos datos aprobados no Consello Escolar para unha proba obxectiva final, para outras probas acordarase un calendario específico de datos, compatible coa dedicación ou inicio do curso.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes