Guia docenteCurso
Facultad de Sociología
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Socioloxia
 Asignaturas
  Teoría e historia da poboación
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas A4 B6 B9 B13 B27 As lecturas avaliásense na 'proba de ensaio' 10
Recensión bilbiográfica A4 A17 B3 B6 B9 B13 B27 C1 A recension bibliografica avaliásese na proba de ensaio. 10
Proba de ensaio A14 A17 A32 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12 C1 C3 Realizásense dous controis ao longo do cuadrimestre. É necesario aprobalos para facer nota media. Os alumnos que suspendan algún deses examéns podrezan presentarse á convocatoria de xaneiro/febreiro coa parte que non superaron 50
Prácticas a través de TIC A14 A17 B2 B3 B5 B7 C3 Realizaranse catro prácticas avaliables, a media das catro computará na cualificación final do curso. 30
 
Observacións avaliación

O sistema de avaliación consiste,

- CONTROIS XERAIS de Teoría e Historia (2 controis)

ou Proba de coñecemento (exame escrito)

- PRÁCTICAS EN LABORATORIO (4 prácticas)

ou Informe escrito (entrega de resultados)

Os Controis Xerais consistirán nun exame escrito de dúas horas de duración, sobre o temario
da materia. Incluirá avaliacións das lecturas obrigatorias, a
comprensión das clases teóricas e as prácticas de laboratorio. Trátase
de exames con preguntas teóricas e prácticas.

Os dous controis terán unha puntuación de 7 puntos sobre 10 da nota
final do curso.


As prácticas consistirán na realización de exercicios relacionados co cálculo de
indicadores das principais variables demográficas.

Cada práctica inclúe a selección de indicadores, o manexo de bases de
datos estatísticos, a construción de táboas de cálculo e a elaboración
de gráficos.

Realizaranse 4 prácticas. Da suma das 4 prácticas obterase a nota final
da avaliación de Prácticas. Terá unha puntuación de 3 puntos sobre 10
da nota final do curso, sempre que se aprobasen as preguntas prácticas dos dous controis .

CUALIFICACIÓN FINAL


A nota final da materia sae da suma das avaliacións:

Control 1 (3,5) + Control 2 (3,5) + Nota das prácticas (3).


A nota final será a suma desas avaliacións a condición de que cada unha
delas fose aprobada.

É imprescindible ter aprobado cada unha das tres avaliacións.

É dicir, non hai media sen aprobar previamente cada un dos dous
controis e a avaliación das prácticas.

En caso de non aprobar algunha, a avaliación suspensa deberá superarse
na convocatoria oficial de xuño. É dicir, para a convocatoria oficial de
xuño conservarase cada nota parcial aprobada e só deberá contestar as
preguntas da avaliación suspensa.

En caso de suspender, o alumno acudirá
á segunda convocatoria oficial (en xullo) con toda a materia, é dicir,
cos dous controis e as prácticas correspondentes.

Os alumnos a tempo parcial ou con dispensa académica serán obxecto dunha
titoría personalizada, por parte de calquera dos dous profesores que
imparten a materia, un mes antes do exame final. A primeira titoría
establecerase na última semana do mes de abril e a segunda a mediados do
mes de maio.

NOTA: É necesario aprobar o exame para superar a materia.

Aqueles alumnos que non superen as avaliacións deberán presentarse á
convocatoria oficial de xullo, con toda a materia.

A efectos de revisión das cualificacións en cada control a comunicación
cos profesores será presencial no día e hora indicado nas listas das
notas de cada control. Non se realizasen consultas sobre as notas por
correo.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes