Teaching GuideTerm
Faculty of Sociology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Socioloxia
 Asignaturas
  Análise de políticas públicas
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A24 Trátase dunha proba na que os alumnos haberán de responder por escrito unha serie de preguntas relacionadas cos contidos do temario da materia. 50
Sesión maxistral A24 Neste caso trátase de valorar a asistencia regular dos estudantes ás clases. 10
Traballos tutelados A17 A18 A32 B5 B21 B24 Cada estudante deberá presentar por escrito ao final do período lectivo da materia un breve traballo de investigación que conteña os resultados da análise da política pública seleccionada. 40
 
Observacións avaliación
OBSERVACIÓNS PARA ESTUDANTES MATRICULADOS A TEMPO COMPLETO

Outros asuntos relevantes relacionados coa avaliación da materia son os seguintes.

1º) Para superar esta materia, tanto na convocatoria de 1ª como na de 2ª oportunidade, é necesario alcanzar 5 puntos dos cales 2, como mínimo, han de obterse no exame.

2º) Aqueles estudantes que non superen a materia na convocatoria de 1ª oportunidade poden volver presentarse (ou presentarse por vez primeira) á convocatoria de 2ª oportunidade e entregar, se non o fixeron, o traballo correspondente, pero non poderán repetir o traballo entre ambas as dúas convocatorias. Só se o estudante tampouco supera a materia na 2ª oportunidade, poderá repetir o traballo e presentalo o día da seguinte convocatoria á que se presente. Non se poderá superar a materia sen presentar o traballo obrigatorio.

3º) As notas de traballos e asistencia gárdanse dunha convocatoria para outra.OBSERVACIÓNS PARA ESTUDANTES MATRICULADOS A TEMPO PARCIAL

Para aqueles estudantes acollidos á situación de recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia (segundo a "Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de Grao na Universidade da Coruña"), observaranse as seguintes normas de avaliación, tanto na primeira como na segunda oportunidade:

1º)Realización do exame oficial na primeira ou segunda oportunidade. A materia do devandito exame é a mesma e prepárase co mesmo Manual que no caso do resto de estudantes. O seu valor sobre a nota final será dun 70%.
2º)Presentación dun traballo nas datas establecidas para os exames da primeira ou segunda oportunidade. O devandito traballo versará sobre un asunto relacionado coa temática da materia que se acordará coa profesora na primeira titoría realizada para ese efecto. O seu valor sobre a nota final será dun 30%. O estudante que entregue o seu traballo na convocatoria de exame da primeira oportunidade non poderá repetilo en caso de ter que presentarse de novo ao exame na segunda, pero a cualificación quedará gardada. Non se poderá superar a materia sen presentar o traballo obrigatorio.
3º)Para acollerse a esta modalidade de avaliación, é condición sine qua non que os estudantes nesta situación PÓÑANSE EN CONTACTO COA PROFESORA DA MATERIA DURANTE AS TRES PRIMEIRAS SEMANAS DO CUADRIMESTRE. Este requirimento ten o obxecto de planificar e acomodar o seguimento da materia de forma individualizada e en función das circunstancias de cada estudante. Por tanto, non se admitirá que un estudante recorra a esta modalidade de avaliación unha vez superado o devandito prazo.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes