Teaching GuideTerm
Faculty of Communication Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Comunicación Audiovisual
 Subjects
  History of radio, televisión and multi-media
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Research (Research project) A11 B2 B3 B5 B8 B9 C2 C4 Traballos de investigación con exposición en clase sobre algún aspecto da evolución histórica da radio ou a televisión. O tema será acordado coa docente.
Valorarase o contido, redacción, orixinalidade e a exposición.
30
Objective test A5 A6 B2 B3 B5 Exames sobre o contido da materia. Para aprobar a asignatura é preciso superar estes exames. 50
Directed discussion A4 B4 B5 B6 B8 C1 Valorarase a participación activa dos alumnos nestas clases. 20
 
Assessment comments

- Ao longo do cuatrimestre desenvolveranse exames parciais de carácter liberatorio. A superación de cada unha destas probas liberará ao estudante da parte correspondente do temario no exame de xaneiro (primeira oportunidade). Dado o especial contexto deste curso, invítase a todo o alumnado a participar nestas probas.

- Nos traballos calquer fragmento superior a unha frase que non sexa orixinal suporá un 0 nesta parte para todo o grupo.

- Para aprobar a materia é necesario ter superadas as probas sobre o contido teórico da asignatura.

- Unha falta de ortografía suporá a anulación do traballo/exame onde se cometa.

- Na oportunidade de xullo non se gardarán as notas dos parciais realizados e o alumno realizará toda a proba. Manterase a mesma porcentaxe de avaliación
que na de xaneiro.  No caso daqueles alumnos que non foran ás clases, a
porcentaxe de avaliación será 40% proxecto de investigación e 60% proba
obxectiva.

- Recomendáse estar atento ás canles de comunicación para coñecer as novas que podan afectar á materia.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes