Teaching GuideTerm
Faculty of Communication Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Comunicación Audiovisual
 Subjects
  History of radio, televisión and multi-media
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Research (Research project) A11 B2 B3 B5 B8 B9 C2 C4 Traballos de investigación con exposición en clase sobre algún aspecto da evolución histórica da radio ou a televisión. O tema será acordado coa docente.
Valorarase o contido, redacción, orixinalidade e a exposición.
30
Objective test A5 A6 B2 B3 B5 Exames sobre o contido da materia. Para aprobar a asignatura é preciso superar estes exames. 50
Directed discussion A4 B4 B5 B6 B8 C1 Valorarase a participación activa dos alumnos nestas clases. 20
 
Assessment comments

- Ao longo do cuatrimestre desenvolveranse exames parciais de carácter liberatorio. A superación de cada unha destas probas liberará ao estudante da parte correspondente do temario no exame de xaneiro (primeira oportunidade). Dado o especial contexto deste curso, invítase a todo o alumnado a participar nestas probas.

- Nos traballos calquer fragmento superior a unha frase que non sexa orixinal suporá un 0 nesta parte para todo o grupo.

- Para aprobar a materia é necesario ter superadas as probas sobre o contido teórico da asignatura.

- Unha falta de ortografía suporá a anulación do traballo/exame onde se cometa.

- Na oportunidade de xullo non se gardarán as notas dos parciais realizados e o alumno realizará toda a proba. Manterase a mesma porcentaxe de avaliación
que na de xaneiro.  No caso daqueles alumnos que non foran ás clases, a
porcentaxe de avaliación será 40% proxecto de investigación e 60% proba
obxectiva.

- Recomendáse estar atento ás canles de comunicación para coñecer as novas que podan afectar á materia.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes