Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Comunicación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Comunicación Audiovisual
 Competencias / Resultados do título


Tipo A Código Competencias / Resultados do título Específicas
  A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
  A2 Crear productos audiovisuais.
  A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
  A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
  A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
  A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
  A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
  A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
  A9 Coñecelos modelos de xestión.
  A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
  A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
  A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
Tipo B Código Competencias / Resultados do título Básicas / Xerais
  B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
  B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
  B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
  B7
  B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
Tipo C Código Competencias / Resultados do título Transversais / Nucleares
  C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes