Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Economía
 Asignaturas
  Macroeconomía
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A4 A5 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 Esta proba se celebrará nas datas establecidas pola Xunta de Facultade, correspondentes ós exámenes finais, tanto na primeira oportunidade coma na segunda, coma na oportunidade adiantada de decembro. A nota máxima desta proba será de 7 puntos. Para superar a proba obxectiva o alumno debe acadar como mínimo 3,5 puntos no examen. O alumno se considerará aprobado na asignatura sempre que a súa nota total, suma da proba obxectiva (sempre que nela se obtiveran polo menos 3,5 puntos) e dos problemas ou actividades de clase propostas, sexa de 5 ou máis puntos. A linguaxe literaria, gráfica e matemática resulta útil para valorar de maneira axeitada os coñecementos adquiridos. Por esta razón, a proba obxectiva consistirá en preguntas de desenvolvemento do programa e/ou da realización de problemas. A cualificación será dun máximo de 7 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de 3,5 puntos para poderse sumar á puntuación obtida no apartado de actividades. 70
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 O profesor propoñerá ós alumnos actividades que se deben desenvolver ó longo do curso. O profesor utilizará aquelas actividades, como solución de problemas e exposición de resultados, realización de exercicios sobre os contidos, que estime máis axeitada para o seguimento do curso. . Se valorará a resolución e a exposición dos problemas na clase, de forma individual ou en conxunto e mailas solucións dadas ós exercicios propostos. Durante o curso se someterá ós alumnos a tres cuestionarios. A calificación máxima destas actividades é de 3 puntos. As puntuacións que se houberan acadado (máximo 3 puntos) non terán en ningún caso carácter liberatorio dos contidos do programa. 30
 
Observacións avaliación
<p>1.- sobre a cualificación de Non presentado:</p><div>Corresponde ó alumnado, cando solo participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ó 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.</div><div><br /></div><div>2.- sobre mínimos das partes da materia:</div><div>Como se indicou, o traballo de clase puntúa ata un máximo de 3 puntos (30%)</div><div>A proba obxectiva puntúa ata un máximo de 7 puntos (70%)</div><div>No 30% que supón o denominado traballo de clase non se esixe mínimo de puntuación. No 70% que supón a proba obxectiva nas datas establecidas pola Xunta de Centro, a cualificación mínima para que se poida sumar a puntuación do traballo de clase é de 3,5 puntos.&nbsp;</div><div>No conxunto das dúas partes (30% e 70%), o alumno deberá obter unha puntuación mínima de 5 puntos, pero sempre que na proba obxectiva obteña un mínimo de 3,5 puntos.&nbsp;</div><div>Esto aplicarase nas oportunidades primeira, segunda e adiantada.&nbsp;</div><div><br /></div><div>3.- Sobre as condicións da avaliación final</div><div>Está prohibido acceder á aula de examen con calquer dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información.&nbsp;</div><div><br /></div><div>4.- sobre a avaliación da oportunidade segunda ou de xullo e na adiantada.</div><div>Esta deberá realizarse cos mesmos criterios que os utilizados, no seu caso, na oportunidade primeira. Na segunda oportunidades se conservarán polo alumno as cualificacións obtidas no traballo de clase, pero non a obtida na proba obxectiva.&nbsp;</div><div>O mesmo criterio se seguirá na oportunidad adiantada&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div>
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes