Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Economía
 Subjects
  Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
   Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before
Estatística I/611G01006
Matemáticas I/611G01009
Matemáticas II/611G01010
Estatística II/611G01014

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Econometría I/611G01022
Econometría II/611G01027

Other comments

REQUISITOS PREVIOS

Esta materia é a continuación das materias de Estatística anteriormente cursadas. Para a primeira parte é moi recomendable que os alumnos estean familiarizados cos contidos que alí se impartiron. Para cursar a Introdución á Econometría requírense coñecementos previos de teoría económica en xeral, Estatística e Matemáticas. Ademais, dado que as aplicacións econométricas requiren a utilización de datos, é importante coñecer a estrutura e o contido das principais fontes de información estatística.

PROGRAMACIÓN TEMPORAL DA DOCENCIA

Métodos Estatísticos impartirase na primeira metade do período de clases e Introdución á Econometría, na segunda. Dado que cada parte avaliarase por separado, a mediados do cuadrimestre xa se realizaron diferentes actividades de avaliación ('solución de problemas') e unha proba obxectiva liberatoria, que supoñen en conxunto o 50% da cualificación final. En consecuencia, é imprescindible que os alumnos se incorporen desde o principio do período de clases, e adquiran o máis rapidamente posible o ritmo normal de traballo, tanto presencial na aula como persoal fora da mesma.

TUTORIAS EN GRUPO PEQUENO

Cada alumno terá, fóra do horario habitual de clase, catro horas de tutorías en grupo pequeno. Dous desas horas corresponden á parte de Métodos Estatísticos e outras dúas, á de Introdución á Econometría. As actividades a realizar na parte de Métodos Estatísticos detallaranse na guía complementaria para o alumnado que se aborda no punto seguinte; fundamentalmente estarán orientadas ao desenvolvemento de prácticas a través de TIC. A organización das horas correspondentes a Introdución á Econometría anunciarase cando comecen as clases desa parte.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DA PARTE DE MÉTODOS ESTADISTICOS

O día de comezo das clases os alumnos disporán dunha normativa complementaria e aclaratoria da parte de Métodos Estatísticos. Entre outras cuestións, nesa guía desenvolveranse diversos puntos relativos á organización da docencia e especificaranse as actividades a realizar nas tutorías en grupo pequeno.

NORMAS PARA A REALIZACION DE EXAMENES E OUTRAS PROBAS DE EVALUACION PRESENCIAIS

Os alumnos só poderán traer bolígrafo e unha calculadora científica non programable. Se fose necesario outro material para a realización da proba, será facilitado polos profesores, ou se anunciará en Moodle cun mínimo de catorce (14) días naturais antes da data do exame.

Seguindo a normativa aprobada pola Xunta do Centro, está prohibido acceder á aula na que a se celebre a proba con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información. Se un alumno é visto cun dispositivo deste tipo ao seu alcance durante a proba, suporase que o emprega con ánimo de fraude e aplicarase a normativa correspondente. Os alumnos que traian dispositivos deste tipo o día da proba -incluidos teléfonos móbiles- e non teñan onde deixalos, deberán depositalos na entrada da aula antes do comezo da proba. Nese caso, os profesores non se fan responsables da súa posible perda ou extravío.
    

 
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes