Guia docenteCurso
Facultad de Economía y Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Economía
 Asignaturas
  Análise Económico das Organizacións
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A2 A3 A4 A7 A8 B1 B5 B6 B7 B8 B9 C5 Realizarase na data oficial fixada pola FEE (nas dúas oportunidades de exame: Xaneiro e Xullo)

Nesta proba, esixirase unha calificación mínima de 4/10 para aprobar a asignatura.
60
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 Esta metodoloxía engloba todo o traballo práctico que os profesores consideren relevante para a aprendizaxe do alumnado.

As veces, dende a propia aula, os profesores farán estas propostas de traballo práctico que se resolverán in situ, non sempre, o alumno poderá acceder a elas con antelación. Por elo, a asistencia ós grupos interactivos é moi recomendable.

Outras prácticas colgaranse en moodle, establecendo datas de entrega/defensa.

Os profesores podrán propoñer a realización dun traballo académico que xunto coa súa exposición, libere os alumnos da realización da proba de resposta múltiple, acadando deste xeito o 100% da cualificación final (condicionado ao cumprimento da evaluación continua). O traballo solo podrá realizarse o longo do período docente, nas datas ofertadas polo profesor.
40
Sesión maxistral A3 A4 A evaluación desta metodoloxía levarase a cabo na proba de resposta múltiple. 0
 
Observacións avaliación

É de aplicación a normativa de evaluación, revisión e reclamación das calificacions dos estudos de grado e mestrado universitario, da UDC (19/12/13, modificada polo Consello de Goberno de 29 de xaneiro de 2015):

  • Os alumnos conocerán as calificacions dos traballos (40%) antes da realización do exame de Xaneiro. Estas calificacións son as mesmas para as dúas oportunidades de examen (Xaneiro e Xullo), xa que a única proba que se realiza na data oficial de exame, tanto en Xaneiro coma en Xullo, é a proba de resposta múltiple. O 60% restante só pódese acadar ó longo do período docente no que se imparte a asignatura, independentemente da opción de exame (xaneiro ou Xullo) que elixa o alumno.
  • Ainda que poda resultar unha obviedade, a nota necesaria para superar esta asignatura en termos globais, despois de aplicar todolos criterios mínimos establecidos nesta guía, é un 5/10.
  • Os criterios de evaluación e calificación son, exactamente, iguais nas duas oportunidades de exame (Xaneiro e Xullo).
  • Os alumnos que elixan a opción de matrícula a “tempo parcial”, deberán comunicárllo ó profesor, ó inicio do cuatrimestre no que se imparte a docencia.
  • Calquer información, aviso ós alumnos,… colgarase na plataforma Moodle, que enviará un e-mail notificandoo.
  • É altamente recomendable a asistencia a clase e o seguimento de todas as actividades programadas na materia.
  • Para aqueles alumnos que cumpran os requisitos esixidos para o acceso á proba adiantada, o criterio de avaliación será dun 50% -50%
  • Acordo da FEE: a calificación de Non Presentado esixe que o alumno non participe en actividades que superen o 20% da calificación.
  • É responsabilidade do alumno consultar a dirección de e-mail ca UDC lle asigne.

A guía GADU dende o noso punto de vista, e máis cando falamos de economía, debe ser unha guía aberta ós cambios que acontezan ó longo do curso que temos por diante. En ningún caso debe entenderse coma un contrato co alumno.

As GADU, deben ter a flexibilidade necesaria para que os profesores podan adaptalas a todo tipo de circunstancias: persoais (enfermidade,...); sociais  (explicación/discusión sobre acontecementos recentes que o profesor considere relevantes para os seus alumnos,..); necesidades do propio alumnado,...

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes