Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Economía
 Subjects
  Finanzas Internacionais
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving A4 A9 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 C1 C4 Resolución de casos prácticos concretos que esixe a aplicación dos coñecementos que previamente se traballaron na aula. Realizaranse varias probas avaliables ao longo do curso. 20
Mixed objective/subjective test A4 A12 C6 O exame final consistirá nunha única proba escrita de carácter teórico que permita avaliar o nivel de coñecemento do alumno sobre os contidos recolleitos no programa e desenvolvidos na aula.

Esta proba poderá incluír preguntas tipo test.

Na resposta ás preguntas do bloque teórico que esixan desenvolver por escrito a resposta, valoraranse especialmente, ademais dos coñecementos, as capacidades de análises e sínteses do alumno.


A puntuación do exame final establécese sobre un máximo de 7 puntos

70
Case study A9 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 Formulación de situacións específicas que expoñen un problema que ha de ser valorado e resolto polo alumno. 10
 
Assessment comments

Coa realización das probas avaliables que se desenvolverán durante o curso, o alumno pode alcanzar o 30 % da cualificación final (3 ptos.)Para superar a materia requírese unha cualificación final de cinco puntos (computada a suma da avaliación continua e o exame final). Cualificación de non presentado: Obterán a cualificación de non presentado aqueles alumnos que non se presenten ao exame final (proba mixta) e que ademais non participasen na avaliación continua realizada ao longo do curso en porcentaxe superior ao 80 %.A avaliación da convocatoria de xullo realizarase cos mesmos criterios que a avaliación de xuño. Condicións de realización do exame final e das probas de avaliación continua: O profesor comunicará aos alumnos o material necesario para a realización das distintas probas de avaliación continua e do exame final.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes