Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Subjects
  Financial Operations Analysis
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A6 A8 1. Trátase dunha única proba para cada unha das oportunidades de avaliación da convocatoria.

2. Supón o 55% da avaliación final.

3. Consiste nun exame seguindo os criterios expostos en metodoloxías.

4. Nos exames tipo test (verdadeiro/falso) e nas de resposta múltiple as preguntas mal respondidas puntuarán negativo.
55
Short answer questions A8 B4 B5 B6 1. Tres probas ao longo do curso.

2. Cada unha delas supón o 15% da avaliación final, o que no seu conxunto supón o 45% desta.

3. Consisten nun exame seguindo os criterios expostos en metodoloxías
45
 
Assessment comments

Os criterios
de avaliación son os mesmos para cada unha das oportunidades de avaliación.
Quere iso dicir que: 1) en ambas as probas de avaliación teranse en conta as
cualificacións obtidas nas probas de resposta breve, que supoñen, en conxunto,
o 45% da cualificación final; 2) o exame correspondente á proba mixta, en ambas
as oportunidades de avaliación, se cualifica sobre 5,5 puntos (o 55% da
avaliación final). A avaliación do alumnado que ten dedicación a tempo parcial
recoñecida ou exención parcial de asistencia a clase rexerase polos mesmos
criterios aplicados ao resto do alumnado. Na convocatoria adiantada, e só neste
caso, realizarase unha proba mixta encamiñada a avaliar todas as competencias e
contidos propios da materia.Os criterios de puntuación de cada unha das probas
daranse a coñecer no momento da proba e forneceranse xunto co enunciado
desta.As probas non realizadas puntúan como cero. As realizadas en fraude
supoñen a cualificación de cero puntos na avaliación final.A cualificación de
"non presentado" corresponde ao alumno que non participase en
ningunha proba de avaliación ou o fixese NUNHA SOA das probas de resposta
breve. Os únicos utensilios cos que está permitido o acceso ao recinto da proba
son os básicos para contestar o exame: lapis, bolígrafo ou pluma, goma de
borrar e calculadora electrónica non programable. Está expresamente prohibido o
acceso ao recinto do exame con: a) teléfonos móbiles e calquera outros
dispositivos capaces de comunicación a distancia e/ou de almacenamento de información;
b) apuntamentos, anotacións, libros ou material similar que non fose autorizado
expresamente na convocatoria do exame ou na páxina web (Moodle) da materia. A
non observancia desta norma supón o que se considere como realizada a proba en
fraude e iso con independencia de que quen teña no recinto da proba tales
dispositivos ou material sinalado utilizáseos ou non no curso desta. O alumno
ha de acreditar á súa personalidade de acordo á normativa vixente.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes