Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Asignaturas
  Contabilidade das Operacións Societarias
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Contabilidade das Operacións Societarias Código 611G02027
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
ricardo.vara@udc.es
Profesorado
Longarela Ares, Ángeles María
López García, Andrés
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
angeles.maria.longarela.ares@udc.es
andres.lopez.garcia@udc.es
carlos.rodriguez.sanchez@udc.es
ricardo.vara@udc.es
Web
Descrición xeral El principal objetivo del curso es ofrecer al alumno una visión práctica de cómo trasladar al plano contable las distintas operaciones de orden mercantil o contable que se pueden dar en el ámbito de la empresa. Los fundamentos normativos del curso recogen las novedades legislativas que afectan a la materia tales como el Real Decreto Legislativo 2/2010, de 2 de julio, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital o la nueva normativa sobre formulación de cuentas anuales consolidadas.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos Manteranse os contidos planificados na GADU. 2.- Metodoloxías • Metodoloxías docentes que se manteñen Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online. • Metodoloxías docentes que se modifican Para levar a cabo a avaliación continua, a discusión dirixida e os traballos tutelados refúndense na resolución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de operacións societarias adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles. 3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Ferramentas: Teams, Forms e Moodle Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas. 4.- Modificacións na avaliación Mantense adaptándoa ás ferramentas telemáticas dispoñibles. Observacións de avaliación: 1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada. 2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final. Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final. 3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo. 4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información. 5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente. 6. Outras observacións: As peculiaridades da materia de Contabilidade de operacións societarias require a solución por parte dos alumnos de casos prácticos sobre as devanditas operacións, realizando o rexistro contable que proceda de acordo cos aspectos normativos asociados. Por este motivo, a avaliación continua representará un 30% da nota total. O 70% restante corresponderá á cualificación da proba mixta a realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre. Na avaliación continua, a formulación e solución de casos prácticos poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado. Os criterios de avaliación son os mesmos na segunda oportunidade, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final, co que se garante a posibilidade de superación da materia na segunda oportunidade. 5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes