Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias Empresariais
 Asignaturas
  Matemáticas I
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Calcular a suma dos termos dunha progresion A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A11
A12
A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Saber as características básicas dunha función. A21
Coñecer as funcións elementais. A1
A21
Coñecer o concepto de límite dunha función nun punto e saber calcular límites. A21
Concepto de continuidade A1
A21
Aplicación do Teorema de Bolzano para determinar a solución dunha ecuación A21
A23
Concepto de derivada e concepto de elasticidade A1
A21
A24
Obtención do polinomio de Taylor de grado un e dous. Aproximación dunha función nun punto. A21
Calcular os extremos dunha función A21
A23
Representación gráfica de funcións reais de variábel real A1
A21
A24
Concepto de integral de Riemann en unha variábel A1
A21
Identificar situacións vinculadas á titulación nas que podemos aplicar o concepto de integral. A1
A21
A23
A24
Saber calcular integrais indefinidas, definidas e impropias. A21
Entender o concepto de matriz e saber operar con elas. A1
A21
Calcular o rango dunha matriz e a matriz inversa A21
Calcular o determinante dunha matriz, coñecer e utilizar as súas propiedades. A21
Usar os determinantes para o cálculo da matriz inversa e estudar o rango dunha matriz por menores. A21
Coñecer a estrutura e características xerais dun sistema de ecuacións lineares. A1
A21
A24
Discutir e resolver sistemas de ecuacións lineares A1
A21
A24
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes