Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias Empresariais
 Asignaturas
  Fundamentos de Mercadotecnia
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Estudo de casos A11 A12 A18 A19 A23 B4 B5 B6 B13 B14 C1 C2 C5 Os grupos de alumnos terán que fecer un traballo e/ou resolver un caso prático. Preténdese fomentar o traballo colaborativo e en grupo dos alumnos. Este traballo será tutorizado por profesores, tanto en titoría de grupo como en atención personalizada. Se o alumno suspendera na primeira oportunidade, a nota da parte práctica manterase para a segunda oportunidade. Non hai necesidade de ter que refacer de novo a práctica. 40
Proba de resposta múltiple A3 A18 B12 Preguntas Test de resposta múltiple (catro opcións). As preguntas mal contestadas penalizan. A proba de resposta múltiple establece un mínimo ou restricción para poder superar a materia. É dicir, independentemente da calificación obtida nos estudios de casos, se non se alcanzase unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple non se computará esta nota coa do estudio de casos a efectos da calificación global da asignatura e polo tanto a calificación final que figurará na correspondente acta será a alcanzada no exame test e ponderada ó 60%.

Estos criterios manterase tamén para a opción de Xullo.

Está prohibido acceder á aula de examen con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

60
 
Observacións avaliación

No desenrrolo do traballo ou resolución do caso prático evaluarase:

- a precisión e claridade das respostas

- a aplicación dos fundamentos teóricos

- a calidade da presentación

Condicións da realización da avaliación final:

Está prohibido acceder á aula do examen con calquer dispositivo que permita a comunicación có exterior e/ou almacenamento de información.

Convocatoria adiantada:

No caso de que o alumno solicitase a convocatoria adiantada, éste será avaliado a través dunha proba de resposta múltiple (catro opcións), onde as preguntas mal contestadas penalizan. A proba de resposta múltiple establece un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superar a materia. A ponderación desta proba nesta convocatoria será dun 100%.


Calificación de non presentado:

Corresponde a o alumno, cando so participe de actividades de avaluación que tiñan una ponderación inferior a o 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación alcanzada.Alumnado con recoñecemento de dedicación a
tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia

Agás para as datas aprobadas na Xunta de
Facultade no que compete á proba obxetiva, para as restantes probas acordarase
ao inicio do curso un calendario específico de datas compatible coa súa
dedicación.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes