Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
 Asignaturas
  Análise multivariante
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Análise multivariante Código 620517009
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Educación Física e Deportiva
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Iglesias Pérez, María del Carmen
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Coñecemento e aplicación das técnicas de análise estatística multivariante máis utilizadas en investigación, que inclúen a regresión, análise discriminante e análise factorial.
Plan de continxencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS === Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha Páxina 4 de 4 planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes. === ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS === * Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense todas as metodoloxías docentes con clases síncronas mediante Campus Remoto e apoio da plataforma de teledocencia Faitic. * Metodoloxías docentes que se modifican Ningunha * Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) As titorías poderán realizarse por medios telemáticos previa cita. - Despachos virtuais dos profesores en Campus Remoto: https://campusremotouvigo.gal/faculty/993 Mª Carmen Iglesias Pérez: Despacho 1291 -Pedir cita utilizando o correo mcigles@uvigo.es * Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir Ningunha * Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe Ningunha * Outras modificacións Ningunha === ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === Mantense a avaliación: Resolución de problemas de forma autónoma: 20% Traballo tutelado: 40% Examen de preguntas test: 40% No exame e traballo é necesario alcanzar unha nota mínima de 4 sobre 10. As actividades realizadas de forma continua e autónoma non son recuperables en segunda convocatoria. * Información adicional Para os exames utilizarase preferentemente o Campus remoto e a plataforma Faitic.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes