Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
 Subjects
  Research in physical education, physical activity and sports
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 Valoraranse:

- Calidade da presentación formal
- Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
- Procura bibligráfica sistematizada e axustada
- Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
70
Laboratory practice A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Seminar A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Oral presentation A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 Valoraranse:
- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de Tics

20
 
Assessment comments

Para superar a materia
será imprescindible lograr o apto e no traballo tutelado.

Salvo que tivese
lugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos diferentes
apartados conservarase en posteriores oportunidades.

En cada oportunidade, o
non concorrer a algún dos apartados da avaliación pendentes de superación, e
que sexan requisito para poder obter o apto na materia (traballo tutelado)
implicará a cualificación do alumno como non presentado.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes