Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
 Subjects
  Research in physical education, physical activity and sports
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Supervised projects A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 Valoraranse:

- Calidade da presentación formal
- Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
- Procura bibligráfica sistematizada e axustada
- Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
70
Laboratory practice A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Seminar A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Oral presentation A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 Valoraranse:
- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de Tics

20
 
Assessment comments

Para superar a materia
será imprescindible lograr o apto e no traballo tutelado.

Salvo que tivese
lugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos diferentes
apartados conservarase en posteriores oportunidades.

En cada oportunidade, o
non concorrer a algún dos apartados da avaliación pendentes de superación, e
que sexan requisito para poder obter o apto na materia (traballo tutelado)
implicará a cualificación do alumno como non presentado.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes