Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Teaching Athletic Skills
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test B19 A proba mixta consistirá por unha banda, nun exame final como método de valoración da adquisición de competencias de tipo conceptual (saber), obxectivo das metodoloxías: actividades inciciais, sesión maxistral e a comprensión dos obxectivos das sesións realizadas na práctica de actividade física (40%). Por outra banda valorarase o nivel de competencia motriz ("saber facer"), en todas as disciplinas atléticas, a través de evaluacións prácticas (30%). Sendo necesario obter o aprobado nas dúas partes.
50
Supervised projects A5 A25 A26 B1 B4 Valorarase tanto o proceso como o producto final do traballo realizado polo/a alumno/a, conforme aos requerimentos indicados polo profesor.
25
Physical exercise A25 B11 C4 Valorarase a participación e implicación do/a alumno/a en cada unha das sesións, asi como a correcta realización das actividades formativas. Para superar esta metodoloxía é necesario que o/a alumno/a asista, como mínimo, ao 70 % das sesións. Esta participación valorarase do seguinte xeito: a participación activa do/a alumno/a en cada práctica conlevará 1 punto, o feito de non realizala baixará a puntuación ata 0,5 puntos, sempre que se encontre presente, sendo necesario obter o 70% da puntuación máxima, de cara á obtención do 70% de asistencia. No caso de que non acade este mínimo o/a alumno/a non poderá optar á evaluación final. Na segunda oportunidade o/a alumno/a deberá superar o examen teórico cunha una nota mínima de 7 puntos para aprobar a materia. 25
 
Assessment comments

Para superar a materia, tanto 1ª y 2ª oportunidad e garantindo a adquisición das competencias da mesma, o alumno deberá obter o aprobado en cada unha das metodoloxías propostas.

No se mantienen calificaciones de un curso a otro ni para 2ª oportunidad ni futuras convocatorias.

Asistencia obligatoria al 70% de las clases presenciales.

El criterio establecido por el profesor para la obligatoriedad de las prácticas para alumnos lesionados, alto rendimiento, ...  dependera del momento del curso y tipo de lesión. El profesor podrá establecer actividades alternativas según los diferentes supuestos.

MATRICULA PARCIAL: Excepcionalmente se personalizaran caso a caso as Medidas de Atención y su evaluación

Metodología específica personalizada o trabajo dinámico según los casos de matrícula parcial.

Los examenes estarán en el idioma de impartición de la asignatura, los alumnos podrá responder en el idioma de su elección.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes