Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Asignaturas
  Voleibol e a súa didáctica
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A25 A26 O/a estudante deberá recompilar, ordearordenar, desenrolar e completar as descripciónsones técnicas e tarefas de aprendizaxe das habilidades técnico-tácticas os xestos técnicos vistaos na clase 10
Recensión bilbiográfica A25 A26 O/a estudante poderá realizar unha recensión bibliográfica dos libros, revistas técnicas e artigos que teñan relación cos temas traballados en clase 5
Proba mixta A25 A26 -Preguntas de resposta breve
- Deseño de sesión práctica
- Proba de dominio técnico-táctico básico (apto/non apto). O estudante terá que acadar o apto na proba de dominio técnico-táctico para superar a materia.
75
Traballos tutelados A5 A25 A26 B4 Os/as estudantes organizarán tuteladamente, e en pequeno grupo, unha sesión orientada a alumnos de secundaria na que asumirán o rol de profeso de voleibol 10
 
Observacións avaliación

Para aprobar a materia será necesario asistir como mínimo ao 70% das sesións interactivase obter o aprobado na proba mixta, tanto no exame teórico como na proba dedominio técnico/táctico. Gardaranse as partes aprobadas para próximasconvocatorias. No caso de estudantes lesionados ou en corentena e que contencon parte de baixa (diagnóstico médico) o profesor poderá considerar apto na proba de dominio técnico-táctico a partir do desempeño mostrado polo/a estudante ao longo do curso. Na segunda oportunidade os criterios de avaliación serán osmesmos que na primeira e gardaranse os aprobados da primeira oportunidade nasdiferentes metodoloxías. Os criterios de avaliación nas seguintes convocatoriasserán os mesmos, gardándose as partes aprobadas en convocatorias anteriores. Oexame teórico será realizado en castelán, no caso de que algún alumno desexe oenunciado en galego deberá solicitalo ao profesor cun mes de antelación á datado exame. Os/as estudantes con matrícula a tempo parcial terán que asistir comomínimo ao 50% das sesións para poder superar a materia. Os estudantes que nonalcancen a porcentaxe mínima de presencialidade nas prácticas, non poderánaprobar a materia. Non están contempladas outras alternativas de avaliaciónpara a segunda oportunidade.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes