Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Sociology of Physical Activity and Sport
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A2 A1 A3 A7 B3 B5 B7 B12 B15 B18 B19 C4 **Refírese os "Examenes Test de Moodle".

Faranse tantos examenes como bloques temáticos hai, ainda que cada un ten diferente valor dado que o contido de cada bloque tamen é diferente:
- Bloque I: 5%
- Bloque II: 10%
- Bloque III: 10%
- Bloque IV: 20%
- Bloque V: 20%
- Bloque VI: 20%
- Bloque VII: 15%

Estas Probas obxectivas realizaranse a través da plataforma de tele-formación da UDC (Moodle) e durante un tempo adaptado ao número de preguntas. Polo tanto, o alumnado debe dispor dos aparellos necesarios para poder realizar o examen.

Tipo de preguntas: de Verdadeiro-Falso

Sistema de corrección:acertos menos erros

AVALIACION CONTINUA.
1.- ECF (Evaluación Continua Formativa): 70% (durante o cuatrimestre)
- Test Moodle: 7 examenes. 70%

2.- ECPG (Evaluación Continua Prueba Global): 30%. Xunio
- Test Moodle: 30%


AVALIACIÓN ÚNICA (JULIO) (100%)
- Test Moodle: 100%** ALUMNADO QUE SUSPENDE A AVALIACIÓN CONTINUA:
- PODE PRESENTARSE OS EXAMENES DA DATA DE XUNIO, PERO NON PODERÁ APROBAR A MATERIA POIS O EXAMEN SÓ VALE UN 30%.
- OS EXAMENES DA DATA DE XUÑO TEÑEN UN VALOR DE 30% (O 70% RESTANTE CONSÍGUESE A TRAVÉS DA AVALIACIÓN CONTINUA NO CUATRIMESTRE)


** Alumnado que NON fixo AVALiACIÓN CONTINUA OU SUSPENDEN-ABANDONAN.
- Examen de xulio ten un valor de 100%.

- NON SE GARDAN NOTAS DA AVALIACIÓN CONTINUA

100
Aprendizaxe servizo A1 A3 A7 B3 B5

Traballo voluntario no centro "Padre Rubinos" para persoas sin teito.

- Actividade: participar como axudante-monitor/a entrenando o equipo que participa nunha liga de fútbol.

- A calificación do traballo, sobre 10 puntos, fará media coa calificación final obtida na asignatura a través dos examenes, sempre que esa calificación sexa de aprobado.

Non se indica neste apartado o valor na avaliación pois é un traballo voluntario.

Para facer este traballo voluntario (ou calquera outro) o alumnado debe ter a autorización da profesora.

Outros temas para TRABALLOS VOLUNTARIOS: aplicar os conceptos da asignatura a un partido (espectadore-xogadoras), club-equipo, facer entrevistas a persoas do colectivo LGTBIQ, etc.

0
 
Assessment comments

1.- TRABALLOS VOLUNTARIOS. 

 A).-- Experiencia de Aprendizaxe e Servizo: Participación na experiencia do albergue "Padre Rubinos" para persoas sin teito organizada pola Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da UDC. Os asistentes ao albergue participan nunha liga de fútbol formada por outras entidades que tamen traballan con persoas en risco de exclusión social: Cruz Vermella, Equs Cebra, etc.

- Ofrécese a dous alumnos a posibilidade de participar ocomo axudante do entrenador.
- O traballo voluntario consistirá en identificar os conceptos da asignatura na experiencia na que participan. 
 
B).-- O alumnado que esté entrenando equipos ou levando actividades extraescolares pode organizar unha entrevista en grupo para falar sobre os conceptos de sexismo, machismo, feminismo,etc.
- Debe grabar a entrevista-debate e despois transcribila.
- A continuación debe identificar en ese texto os conceptos da asignatura. 

C).-- Os sonidos do deporte": grabar o sonido dun entrenamento, dunha actividade nun gimnasio, nas gradas dun partido, etc.
- Transcribir a grabación.
- Identificar os conceptos da asignatura. VALOR DO TRABALLO VOLUNTARIO.
- A calificación do traballo fará media coa nota acadada na materia . É necesario ter aprobada a materia para facer media.

2.- NON SE GARDAN NOTAS DO CURSO 2019-2020


3.- IDIOMA DO EXAMEN.
O examen final farase en castelán, si alguen desexa facer o examen en galego debe notificalo con una semana de antelación enviando un correo a profesora.

4.- ALUMNADO CON MATRICULA PARCIAL.
Deben falar coa profesora a principio de curso para atender os casos individualmente.

5.- ALUMNADO CON DIVERSIDADE FUNCIONAL. Deben poñerse en contacto coa profesora, a principio de curso, para buscar solucións axeitadas a cada situación. 

6.- ALUMNADO CON CALQUERA PROBLEMATICA QUE PODA INTERFERIR NO PROCESO DE APRENDIZAXE, NO RENDEMENTO, NA CONCENTRACIÓN NO ESTUDIO, ETC. deberá falar coa profesora a principio de curso ou cando xurda a problema. 

7.- Nos examenes, nos traballos e na aula  hai que utilizar linguaxe inclusiva. 


Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes