Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Teaching Sliding Skills
   Contents
Topic Sub-topic
Contextualización da materia. -Presentación
-Localización curricular
-Obxecto de estudo: definición
-Localización no ámbito das actividades físico-deportivas
-Aplicación nos diferentes contextos de intervención profesional
-Avaliación
-Planificación de contidos e actividades
Parte Teórica
Unidade de análise I
A patinaxe como medio para a práctica deportiva. Iniciación á patinaxe.
Bloque temático 1º - Orixes, evolución e análise morfo-funcional dos distintos tipos de patíns.
Tema 1.- Orixe e evolución dos patíns e a patinaxe.
-Orixes dos patíns de rodas
-O patín de eixos e a moda da patinaxe
-O auxe do patín en liña
-Os patíns e a patinaxe en España: inicios e situación actual
-Os patíns e a patinaxe en Galicia: inicios e situación actual
Tema 2.- Descrición e características morfo-funcionais diferenciadoras entre os distintos tipos de patíns.
-Descripción detallada del patín de ejes
-Descripción detallada del patín en línea
-Diferencias morfo-funcionales básicas
-Diferencias formales
-Diferencias funcionales
-La elección del patín
-Protecciones
-Mantenimiento y limpieza de los patines
Bloque temático 2º - Fundamentos da patinaxe.
Tema 3.- Fundamentos motores da patinaxe.
-Introdución
-Os fundamentos motores propios da patinaxe. Conceptos e clasificación.
-Contrastación do equilibrio: camiñar vs patinar
-A posición básica do patinados
-Posicións de seguridade
Tema 4.- Fundamentos técnicos da patinaxe. -Introdución
-Habilidades básicas da patinaxe. Concepto e clasificación
-Fundamentos técnicos. Concepto e clasificación
-Saídas
-Pasos. Concepto e clasificación
-Freadas. Concepto e clasificación
-Cambios de dirección. Concepto e clasificación
-Xiros. Concepto e clasificación
-Saltos
Bloque temático 3º - Didáctica da patinaxe na iniciación.
-Tema 5.- Directrices metodolóxicas aplicables na iniciación á patinaxe.
-Consideracións pedagóxicas para a iniciación á patinaxe
-Basees e estrutura dun modelo de xestión pedagóxica
-Modelos e medios de intervención para a iniciación ao patinaxe
-Recursos didácticos
-A seguridade na patinaxe
-Tema 6.- Proceso de iniciación á patinaxe. Etapas e niveis. -Introdución
-Etapa de familiarización.
-Etapa de iniciación ? 1ª Fase: desenvolvemento das técnicas básicas. Niveis.
-Etapa de iniciación ? 2ª Fase: desenvolvemento das técnicas avanzadas. Niveis.
-Clasificación do patinador segundo o seu nivel
Bloque temático 4º - A patinaxe no medio escolar.
- Tema 7.- Xustificación das actividades e deportes sobre patíns no medio educativo.
-As actividades e deportes sobre patíns e a educación física.
-As actividades e deportes sobre patíns e o currículo de educación física.
-Aplicación das actividades e deportes sobre patíns no ensino.
-Vantaxes propostas da patinaxe no ámbito educativo
Unidade de análise II
Modalidades deportivas sobre patíns. Iniciación ao hockey sobre patíns.
Bloque temático 5º - Modalidades deportivas sobre patíns.
-Tema 8.- Deportes sobre patíns.
-Hockey sobre patíns
-Patinaxe artística
-Patinaxe de velocidade / Carreiras
-Hockey en liña
-Freestyle
-Outras actividades deportivas
-Tema 9.- Aproximación Hockey sobre patíns. -Breve recensión histórica
-Regulamento
-Características morfo-funcionais
-Fundamentos técnico-tácticos do xogador de pista.
-O porteiro
-Nocións tácticas elementais
-Minihockey
Bloque temático 6º - Temas complementarios.
- Tema 10.- Outras actividades de deslizamiento.
-Introdución
-Monopatín
-Wabeboard
-Longboard
-Windskate
-Outras modalidades
Parte Práctica
Bloque temático I - Didáctica dos fundamentos técnicos da patinaxe.
-Tema 1.- Etapa de familiarización e adaptación ao medio patín.
-Niveis
-Contidos
-Presentación de exercicios
-Tema 2.- Etapa de iniciación á patinaxe - desenvolvemento de técnicas básicas. -Niveis
-Contidos
-Presentación de exercicios
-Tema 3.- Etapa de iniciación - desenvolvemento de técnicas avanzadas. -Niveis
-Contidos
-Presentación de exercicios
Bloque temático II - Medios e instrumentos para a didáctica da patinaxe: modelos de aplicacións prácticas.
-Tema 4.- Recursos didácticos como medios de apoio na iniciación á patinaxe.
-Patíns e xogos: presentación de exercicios.
-Patíns e materiais didácticos: presentación de exercicios.
-Patíns e música: presentación de exercicios.
Bloque temático III - Experimentación práctica de modalidades deportivas sobre patíns.
- Tema 5.- Prácticas de hockey sobre patíns. Minihockey.
-Hockey sobre patíns
-Contidos
-Presentación de exercicios
-Minihockey
-Contidos
-Presentación de exercicios
Bloque temático IV - Experimentación práctica doutros medios, actividades, deportes de deslizamiento.
- Tema 6.- Prácticas de patinaxe de recreo e lecer. Itinerarios.
-Técnicas de patinaxe de recreo e lecer
-Itinerarios
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes