Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Asignaturas
  Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte Código 620G01035
Titulación
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Carrera Lopez, Celso Carlos
Correo electrónico
celso.carrera@udc.es
Profesorado
Carrera Lopez, Celso Carlos
Correo electrónico
celso.carrera@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descrición xeral Esta materia está incluída no MÓDULO 5 (Ensino da educación física e o deporte). No devandito módulo, atópanse as MATERIAS que teñen unha vinculación directa co Ensino da Educación Física, como é o caso de "Ensino da actividade física e o deporte", "Actividades no medio natural" e "Actividade física e deporte adaptado" Dende un punto de vista xeral, e centrándonos no campo educativo, a materia de Planificación do Proceso de E/A debe ser o vehículo que dote, ao futuro profesional da actividade física, dos recursos necesarios para poder afrontar con garantías de éxito o proceso de ensino/aprendizaxe da educación física e os deportes en todos os seus campos de actuación. Este labor, nunha perspectiva histórica, estivo vinculado directamente co concepto e as teorías da didáctica. Actualmente, o concepto de didáctica ha ido evolucionando desde concepcións máis tradicionalistas, nas que tiñan maior presencia os métodos de ensino, cara a tendencias máis actualizadas, nas que se vincula máis co concepto de currículo. O concepto de currículo, do mesmo xeito que o de didáctica tomado na súa acepción máis ampla, incide sobre o papel do profesor nas tarefas de deseño, posta en práctica e revisión da praxe educativa, así como dos materiais curriculares e medios didácticos empregados. Desde esta perspectiva, podemos dicir que ambos os conceptos están relacionados coa análise dos elementos que interveñen nos procesos de ensino/aprendizaxe propostos polos profesores, co obxecto de optimizalos e ter maiores garantías de éxito na consecución das intencións educativas que se perseguen na práctica. É neste último aspecto no que cobra maior relevancia se cabe o concepto de currículo, xa que actualmente tense máis en conta nos procesos de ensino/aprendizaxe "a quén se ensina" e "para qué se ensina" (intencións educativas), que "qué ensínase" e "cómo ensínase", que eran a preocupación principal das tendencias didácticas máis clásicas. O anteriormente exposto non quere dicir que se deixen de lado as preocupacións anteriores sobre os estudos de ensino/aprendizaxe, senón que se teñen máis en conta as necesidades de formación e educación dos discentes que a optimización dos procesos seguidos. A formulación exposta anteriormente adquire maior relevancia no actual contexto educativo, xa que nos achamos inmersos nun proceso de reforma educativo, no que o obxectivo principal é o de mellorar a calidade educativa, proceso iniciado coa aplicación da L.O.G.S.E. e o seu posterior desenvolvemento; coa aprobación da L.O.C.E., e o seu desenvolvemento posta en práctica parcialmente; e coa promulgación L.O.E., marco de referencia da educación formal ata o curso 2013-14; e coa actualmente posta en práctica da última lei educativa a L.O.M.C.E. (Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa). Ambas as leis inciden directamente sobre o actual panorama educativo, introducindo importantes novidades conceptuais sobre os procesos de ensino/aprendizaxe, que á súa vez modifican a propia praxe educativa, modificación que se estende tanto a nivel da educación formal como da educación non formal. En definitiva, a finalidade da materia Planificación do Proceso de Ensino/ Aprendizaxe será: dotar ao futuro Graduado en CC. da Actividade Física e do Deporte das competencias (coñecementos, capacidades e instrumentos) necesarios para poder intervir no ámbito educativo da educación física e das actividades físicas, dando respostas adecuadas ás necesidades dos seus alumnos, seguindo criterios de calidade e eficacia ao afrontar a práctica profesional, tanto a nivel do ensino formal como non formal. Como norma, a materia impartirase en castelán, independentemente de que a atención individualizada realícese no idioma preferente de cada estudante. Así mesmo, os traballos e documentos de avaluación da materia poderanse presentar nos idiomas establecidos na presente guía docente.
Plan de continxencia 1. Modificacións aos contidos Non hai modificacións 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen: Sesión maxistral. Aprendizaxe colaborativo en pequeno grupo interactivo. Traballos tutelados (computa na avaliación). Presentacións orais (computa na avaliación de forma conxunta co traballo tutelado). Atención personalizada. Proba mixta (computa na avaliación) *Metodoloxías docentes que se modifican: No caso de non poder levar a cabo as sesións presenciais, a sesión maxistral, a aprendizaxe colaborativo en pequeno grupo interactivo e a atención personalizada realizaranse vía teams, e con soporte na plataforma Moodle da UDC. A presentación oral realizarase vía teams de forma grupal se non levouse a cabo nas sesións interactivas, e porase realizar de forma individual. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado - Correo electrónico: De uso diario, para facer consultas, solicitar encontros virtuais, para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados. - Moodle: Diariamente. Segundo as necesidades do alumnado. Disporán de foros temáticos asociados aos módulos prácticos ou da materia, para formular as consultas necesarias. - Teams: 2 sesións semanais en gran grupo para o avance dos contidos teóricos, na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de clases da Facultade; e 1 sesión semanal (ou máis en tutorías a demanda do alumnado e dispoñibilidade do profesor) en grupo interactivo, para o seguimento e apoio na realización dos traballos tutelados (esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado ás necesidades de aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia). Sesións individuais a solicitude do alumnado. Cando un alumno/a teña dificultades para o seguimento do curso, xa sexa por matrícula parcial ou outra circunstancia, valorarase por ambas as partes a mellor maneira para adaptar as accións que levaránse a cabo, sen xerar disfuncións coas formulacións xerais da presente Guía. 4. Modificacións na avaliación - Traballo obrigatorio grupal (60% da cualificación final): consistente na realización de un traballo grupal (40%) e presentación/defensa do mesmo (20%) dun ou varios elementos dunha programación didáctica enmarcada nun centro educativo, e seguindo o guión achegado polo profesor e publicado en moodle. A parte correspondente á presentación/defensa levaráse a cabo de forma continua e paralela ás sesións interactivas. No caso de non defender o traballo nas sesións de aula, realizarase nunha sesión específica vía teams, unha vez finalizadas as mesmas. - Proba mixta (40%): levaráse a cabo o día sinalado nos horarios oficiais da Facultade, e constará dunha parte sobre conceptos e outra aplicativa dos contidos desenvolvidos na aula, realizándose vía teams e Moodle. *Observacións da avaliación: A asistencia e participación nas clases computarase só das sesións interactivas de pequeno grupo presenciais, no caso de que se suspenda a docencia presencial deixará de computarse. Todas as probas e documentos de avaliación entregaranse vía Moodle ou correo institucional da UDC. Haberá que alcanzar polo menos avaliación positiva, máis do 50% da súa cualificación, en duas das tres partes que ponderan de forma obrigatoria na cualificación final para poder superar a materia. Na segunda oportunidade de xullo, o alumnado deberá presentar todas as metodoloxías de avaliación non superadas na primeira oportunidade de xuño. No caso de non superar a materia, no seguinte curso o alumnado deberá superar todos os criterios de avaliación contemplados na guía académica oficial do mesmo. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizan cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes