Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Asignaturas
  Iniciación en deportes IV (Rugby) (optativa)
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Proba mixta A17 A25 A27 B5 B8 B9 B11 B13 B14 Constará de duas partes:
1ª proba teórica, na que se preguntará sobre aqueles contidos de carácter teórico que teñan relación co presentado na guía docente e que se haxan traballado durante o desenrrolo do curso académico. Terá un valor de 4 puntos.
2ª proba práctica, na que se terán que aplicar todos os anteriores contidos teóricos para la resolución dun hipotético caso práctico. Tendrá un valor de 3 puntos.
Será necesario aprobar as duas prates para poder optar a media das notas obtidas.
Executarase do mesmo xeito nas duas oportunidades das que dispón o alumno o longo do curso,
70
Solución de problemas B17 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 Durante o curso se traballarán prácticas de aula na que se expondrán diferentes casuísticas relacionadas co rugby en os seus distintos procesos e ámbitos. Nelas os alumnos deberán de solventar problemas de desenrrolo, evolución e corrección de contidos.
A presentación farase na clase seguinte a aquela na que se interactuó e a resolución dará lugar a calificación.
Por esto, o comenzo do curso divididirase os alumnos en grupos que serán os que sirvan para levar a cabo ditas prácticas pactadas.
A nota obtida será a que se sume a la conseguida na proba mixta, independentemente do seu porcentaxe.
Nesta parte da evaluación, o alumnoque no crumpa co requisito de porcentaxe de asistencia no tendrá posibilidade de sumar a nota a la totalidad da calificación, po lo que na segunda oportunidade procederase a calificar soamente a proba mixta.
30
 
Observacións avaliación

1ª oportunidade:

-         
E obrigatoria a asistencia o 70% de las clases

-         
Si o alumno no cumpre o % de asistencia a clase obrigatorio:

o   ten dereito a
presentarse o examen (proba mixta) como o resto do alumnado que cumpra o
requisito de asistencia;

o   perde a
puntuación correspondente o apartado resolución de problemas (3 puntos)

o   perde a
puntuación correspondiente a parte práctica da proba mixta (3 puntos).

-         
O apartado teórico da proba mixta (4 puntos) no caso de ser aprobada
conservarase para a 2a oportunidade.

-          Para estudantes lesionados, os contidos prácticos
e o examen prático adaptarase en función das características da súa
lesión (gravidade, periodo de baixa…).   

 

 2ª oportunidade:

Alumnos sin % de asistencia obrigatorio:

-         
Non fai falta asistencia para aprobar a materia na segunda oportunidade.

-         
Ten que realizar a parte práctica da proba mixta en todos os casos; e, a parte
teórica no caso de habela suspendido na primiera oportunidade

-         
Apartado de resolución de problemas non poden facelo xa que e un contido
trabllado durante as clases

Alumno con asistencia:

-         
Examinarase daquel apartado da proba mixta non aprobado na primira
oportunidade.

Para a realización da proba mixta deberase de
comunicar o responsable da asignatura a necesidade de facer dita proba no
idioma galego a semana anterior a data señalada para tal fin. No caso de non
ser comunicado realizarase no idioma castelan.

Na circunstancia de matrícula parcial do alumno, éste
tendrá que cumprir cos requisitos establecidos do mesmo xeito co resto do
alumnado o de ter necesidade  comunicarllo
o responsable da asignatura quen o adaptará en base as posibilidades.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes