Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Arquitectura
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Arquitectura
 Asignaturas
  Instrumentos de Intervención Urbanística
   Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Saídas de campo Actividades desenvoltas nun contexto externo o entorno académico universitario relacionadas co ámbito de estudo da materia, vinculadas principalmente o entendemento do "lugar" onde se plantexa o traballo do taller. Estas actividades se centran no desenrolo das capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, a recollida de información, a execución de croquis, fotografías, bosquexos, deseños, e o análise dos lugares obxeto de proxecto.
Obradoiro Encaminada o desenvolvemento de traballos prácticos, ben vinculados a outras asignaturas,no contexto da realización dun proxecto concreto (taller de arquitectura); ben resolvendo exercicios prácticos, propios dos instrumentos de intervención urbanística (taller da asignatura). Se abordarán os aspectos urbanísticos, tanto analíticos e proxectuais como instrumentais, relacionados co proxecto en redacción.
Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais o películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, revistas, planos históricos e actuais, textos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades específicamente deseñadas para o análise dos mesmos. Se pode emplear como introducción xeral a un tema, como instrumento de aplicación de estudo de casos, para a explicación de procesos que no se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas o como síntese. Encaminada fundamentalmente a familiarizar o alumno coas fontes propias da información urbanística.
Esquemas Consiste nunha síntese dos principais contidos traballados. E un recurso óptimo para facilitar a comprensión da realidade y/o texto y a concentración persoal sobre o material obxeto de estudo. Análise, síntesis e diagnóstico dos problemas que plantexa o caso práctico proposto. E tamén unha axuda importante para o repaso e a preparación de exames.
Portafolios do alumno Esta composto polos bocetos, esquemas, reflexións que o alumno vai acumulando o longo do desenvolvemento da práctica e a presentación final da documentación elaborada polo alumno no transcurso dos talleres.
Prácticas a través de TIC Metodoloxía que permite o alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico (demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e canle para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenrolo do alumnado. Facilita o acceso a información urbanística, así como o seu análise posterior.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxetivas.
En cuanto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademáis, en canto preguntas obxetivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/o de asociación. A proba tamén estará vinculada aos traballos específicos desenvoltos durante o curso.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe sobre temas específicos que se consideran imprescindibles para o desenvolvemento dos traballos prácticos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes