Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
 Asignaturas
  Xestión Integral da Seguridade e a Protección
   Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: A investigación de sinistros e sucesos marítimos 1.1. A notificación e análisis de accidentes e incidentes no Código de Xestión da Seguridade.
1.2. A investigación de accidentes na lexislación OMI: O Codigo de Investigación de Accidentes
1.3. Métodos e ferramentas para a investigación de accidentes e incidentes
Tema 2: Busqueda e salvamento. O Código IAMSAR Coñecemento cabal do Manual internacional dos servicios aeronáuticos e marítimos de búsqueda e salvamento (IAMSAR)
e capacidad para aplicaros sus procedementos
1.1. Responsabilidades e obligación de prestar axuda. Organización e coordinación SAR. Sistemas de notificación para buques. Sistemas de notificación para aeronaves.
1.2.Prestación de auxilio.
1.3. Coordinación no lugar do sinistro
1.4. Emerxencias a bordo
Tema 3: Introdución os sistemas de xestión 3.1.- A xestión da calidade.
3.2.- A xestión do medio ambiente.
3.3.- A xestión da seguridade e saúde laboral.
3.4.- Outros sistemas de xestión.
3.5.- Estructura dun sistema de xestión.
Tema 4: Particularidades da xestión na empresa navieira 4.1.- Codigo Internacional De Xestion da Seguridade Operacional do Buque e a Prevencion da Contaminación.
4.2.- Xestion da prevencion da contaminación. O convenio “MARPOL”.
4.3.- Xestion da seguridade e saúde laboral (Prevención de Riscos Laborais).
4.4.- Xestion do persoal. Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación e Gardas para a xente de mar (Convenio STCW/95).
4.5.- Xestión da protección do buque. Código Internacional para a Protección dos Buques e Instalacions Portuarias-PBIP).
Tema 5: Introdución a xestión da protección do buque 5.1. Resume do curso
5.2. Situación actual da piratería amenazas e pautas.
5.3. Papel da OMI e outras organizacions.
5.4. Limitacions das forzas de protección.
Tema 6: Planeamento antes de atravesar áreas de risco elevado 6.1.A recopilación de información. Evaluación de riscos a través da información dispoñible.
6.2.Planificación da pasaxe e información que inclua a planificación e o tránsito para os convois / grupos.
6.3.Planificación de medidas defensivas.
Tema 7: Recoñecemento da ameaza e a resposta 7.1.En tránsitos.
7.2.Deteción de buques sospeitosos de piratería o roubos a man armada.
7.3.Certeza de que se intentará piratería ou roubo a man armada.
7.4.Buque pirata ou armado na proximidade de, ou en contacto co noso buque.
7.5.Piratas /persoal armado escomezan a abordaxe do buque.
7.6.Piratas /persoal armado entran no buque.
7.7.Piratas/persoal armado conseguen o control da nave / un ou mais da tripulación.
7.8.Supervivintes como refens.
7.9.Piratas / persoal armado desembarcan do buque.
7.10.No caso de ación militar.
Tema 8: A xestion durante e despois do incidente. 8.1. Sobrevivindo como refén
8.2. Informe e publicación do incidente despois do ataque
8.3 Modelos de mensaxe e informes.-Obtención de información. Alertas
Tema 9: A acción do Estado Español ante a piratería e o terrorismo 9.1. O delito de piratería no noso ordeamento xurídico
9.2. O delito de terrorismo no noso ordenamento xurídico
9.3 Servicios de intelixencia
Tema 10: A compañía navieira fronte a piratería 10.1. A piratería como risco psicosocial
10.2. A atención as vítimas e as suas familias
Tema 11: Aplicación do Regulamento Internacional para Previr as Abordaxes no mar a nivel de xestión Coñecemento cabal do contido,aplicación e finalidade do Regulamento internacional para previr as abordaxes, 1972, enmendado
Tema 12: Control do cumplimento da lexislación internacional en materia de seguridade e protección marítima Coñecemento do dereito marítimo internacional recollido nos acordos e convenios internacionais
Terase en conta de modo particular as seguintes materias:
.1 títulos y demáis documentos que haxa que levar a bordo con arreglo os convenios internacionaies, modos de obtelos e periodos de validez
.2 obrigas nacidas das prescripcions aplicables o Convenio internacional sobre liñas de carga
.3 obrigas nacidas das prescripcions aplicables o Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar
.4 obrigas nacidas do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques
.5 declaracions marítimas de sanidade; prescripcions do Regulamento Sanitario Internacional
.6 obrigas nacidas de outros instrumentos internacionaies que afecten a seguridade do buque, a pasaxe, a tripulación e a carga
.7 métodos e dispositivos para previr a contaminación do medio mariño polos buques; e
.8 disposiciones lexislativas de carácter nacional para implantar os acordos e convenios internacionais
Tema 13:Mantemento da seguridade e a protección marítima Coñecemento cabal das regras sobre os dispositivos de
salvamento (Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar)
Organización de exercicios de loita contra incendios e de abandono do buque
Mantemento das condicions operacionais dos sistemas de salvamento, de loita contra incendiose demáis sistemas de seguridade
Medidas que se adoptarán para a protección e salvagarda de todas as persoas a bordo nunha emerxencia
Medidas destinadas a limitar os danos e salvar o buque tras producirse un incendio, explosión, varada ou abordaxe
Tema 14: Plans de continxencias e control de averías Preparación de plans para continxencias en caso de emerxencia
Construcción do buque e control de averías
Métodos e dispositivos de prevención, detección e extinción de incendios
Funcions e utilización dos dispositivos de salvamento
Tema 15: Liderazgo e xestión Coñecemento da xestión e formación do persoal a bordo
dos buques
Coñecemento dos convenios marítimos internacionaies e recomendacions pertinentes, así como da lexislación nacional
Tema 16: Xestión sanitaria a bordo Coñecemento cabal do contido e de la maneira de utilizar as seguientes publicacions:

1. Guía médica internacional de a bordo, ou outras publicacions nacionais análogas.

2. sección de cuidados médicos do Código Internacional de Señais.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes