Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
 Subjects
  Naval Hygiene and Risks at Work
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2022/23
Subject (*) Naval Hygiene and Risks at Work Code 631G01104
Study programme
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Bouza Prego, Maria angeles
E-mail
maria.prego@udc.es
Lecturers
Bouza Prego, Maria angeles
E-mail
maria.prego@udc.es
Web
General description Establecer uns coñecementos moi básicos da anatomía e fisioloxía humana así como das patoloxías máis frecuentes que se poden atopar a bordo dun buque. Igualmente trátase de formar aos alumnos no coñecemento dos primeiros auxilios #ante un accidente. En ambos os casos tense en conta as particularidades do medio en que desenvolven o seu traballo. O presente programa reflicte os requirimentos esixidos por BOE para a Formación Sanitaria da Xente do Mar, a cal di textualmente: O artigo 9 do Convenio 164 da Organización Internacional do Traballo, sobre a protección da saúde e a asistencia médica da xente do mar, de 1987, establece que as persoas encargadas da asistencia médica a bordo que non sexan médicos, deberán realizar satisfactoriamente un curso aprobado pola autoridade competente de formación teórica e práctica en materia de asistencia médica, establecendo unha formación elemental e outra do máis alto nivel en función da tonelaxe do buque e do tempo de demora á obtención dunha asistencia médica cualificada. A este respecto, o Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar (BOE do 24 de febreiro) regula determinadas materias básicas en relación coa protección sanitaria dos traballadores do mar: os contidos das caixas de primeiros auxilios a bordo das embarcacións, incluída a Guía sanitaria a bordo, as instalacións mínimas sanitarias a bordo dos buques, a formación sanitaria obrigatoria dos tripulantes e a designación do Centro Radio-Médico do Instituto Social da Mariña como centro de asistencia sanitaria permanente á frota. Con posterioridade a Orde PRE/646/2004, do 5 de marzo, establece os contidos mínimos dos programas de formación sanitaria específica e as condicións para a expedición e homologación do certificado de formación sanitaria dos traballadores do mar. Créanse dous certificados de formación sanitaria para os traballadores do Mar: Formación Sanitaria Específica Inicial: É o equivalente á formación en primeiros auxilios a bordo establecida na regra VI/4 apartado 2 do Anexo I da Directiva 2001/25/CE relativa ao nivel mínimo de formación en profesións marítimas (Regra VI/4-2 do STCW-78/95, sección A-VI/4-1). Están obrigados a estar en posesión deste certificado:Todos os oficiais encargados da garda en cámara de máquinas. Os capitáns, patróns e oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en embarcacións obrigadas a levar a caixa de primeiros auxilios C, segundo o disposto no Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro. Formación Sanitaria Específica Avanzada: Equivale á formación en coidados médicos a bordo establecida na regra VI/4 apartado 1 do Anexo I da Directiva 2001/25/CE relativa ao nivel mínimo de formación en profesións marítimas (Regra VI/4-1 do STCW-78/95, sección A-VI/4-2). Obrigatorio para: Os capitáns, patróns e oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en buques obrigados a levar a Caixa de primeiros auxilios A ou B, segundo o disposto no Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro. Artigo 15.- Expedición e homologación do Certificado de Formación Sanitaria. 1. O Ministerio de Fomento, a través da Dirección Xeral da Mariña Mercante, e o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a través do Instituto Social da Mariña, fixarán conxuntamente as condicións para a expedición e homologación do Certificado de Formación Sanitaria. Con todo respecto a os títulos náutico-pesqueiros as condicións fixaranse conxuntamente entre os Ministerios antes citados e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da Secretaría Xeral de Pesca Marítima. 2. Así mesmo, devanditos Organismos de maneira conxunta e no ámbito das súas competencias, determinarán as condicións que deben cumprir os centros públicos e privados que pretendan impartir ensinos para a obtención do mencionando certificado de formación sanitaria. 3. Non obstante o disposto nos apartados 1 e 2 anteriores, expedirase o correspondente Certificado de Formación Sanitaria a quen superase as materias ou módulos profesionais de formación sanitaria que formen parte dos contidos dos plans de estudo citados no artigo 12 deste Real Decreto. O cal di textualmente: Artigo 12.- Inclusión da formación sanitaria nos plans de estudo. As Administracións públicas competentes establecerán as medidas adecuadas para que nos plans de estudo conducentes á obtención dos títulos académicos universitarios e de formación profesional no ámbito marítimo, inclúase o ensino da formación sanitaria.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes