Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Enxeñaría da Auga (plan 2012)
 Asignaturas
  Físico-química e calidade da auga
   Contidos
Temas Subtemas
Conceptos básicos da química da agua Estrutura e propiedades da auga
- Diagrama de fase da auga -
Densidade, salinidade, capacidade de calor, viscosidade
- Estratificación oceánica e circulación termohalina
- Transformacións de fase da auga
- Estereoquímica da molécula de auga
Conceptos básicos de química
- Leis ponderales
- Conservación masiva
- Mol e estequiometria
- Unidades de concentración
- Propiedades de intensidade e capacidade Propiedades coligativas
- Adhesión, cohesión e capilaridade
Enlace químico e interaccións acuosas
- Tipos de ligazóns químicas
- Interaccións acuosas
- Emulsiones e soluciones Equilibrio e equilibrio químico
- Sistemas termodinámicos e leis
- Compoñentes, fases e especies
- Teoría de colisión e reaccións químicas
- Lei de acción masiva e a constante de equilibrio
- O principio de Lle Chatelier
- Cinética química e velocidades de reacción
Mostraxe e monitorización Planificación dunha mostraxe para o estudo da cadad da auga
Análise de rutina e especiais
Mostraxe de auga: ferramentas e metodoloxía
Pretratamiento de mostra e preservación Determinación de parámetros in situ fronte a laboratorio
Mostraxe de sistemas de auga
- Mostraxe de augas subterráneas e equipo especial
- Precipitación
- Augas superficiais (arroios e ríos)
- Mostraxe de lagos e encoros
Técnicas analíticas e evaluación da calidade Medicións experimentais
Estatísticas básicas
- Momentos estatísticos
- Funcións de distribución e estatísticas non paramétricas
- Quantiles
- Valores atípicos
Química analítica básica:
- Precisión
- Exactitude
- Erro e nesgo
- Calibración e límites analíticos
Avaliación de calidade:
- Recomendacións e regras xerais
Análises cuantitativas e cualitativas
Selección de técnicas analíticas instrumentais:
- Titulacións
- Métodos espectrométricos
- Métodos cromatográficos

Análise de datos e interpretación Estudo gráfico
- mostras de auga individuais
- mostras de auga múltiples
Técnicas avanzadas de gráficos e análises
- Correlacións e correlacións falsas
- Relacións complexas
- Concentracións axustadas por tempo e fluxo
- Análise de tendencias temporais
- Análises de series temporais
Ferramentas de análises:
- Tendencias temporais
- PAST

Interpretación da calidade das augas naturais (parte I) O ciclo da auga e o orzamento mundial de enerxía
Precipitación
- Compoñentes da precipitación ( humedade, saraiba, néboa, etc.)
- Mostraxe de precipitación
- Interaccións choiva / bosque / chan
- Smog e smog fotoquímico
- Condutores meteorolóxicos e sombras de choiva
- Composición química da precipitación
- rocío
- Choiva aceda
- Efectos globais sobre a precipitación
- Carga crítica
- Efectos locais na precipitación

Interpretación da calidade das augas naturais (parte II) Rios e correntes
- Concas e concas hidrográficas
- Procesos fluviais - Zonas hiporreicas
- ciclos Diel
- Constituíntes maioritarios e procesos
- Dependencias de espazo e tempo en sistemas fluviais
Interpretación da calidade das augas naturais (parte III) Lagos e encoros
- Contornas de auga doce e zonificación ecolóxica
- Tipos de lago
- O desastre do mar de Aral
- Casos especiais: encoros, lagos de foxo e lagos subglaciales
- Tempo de residencia
- Estudos morfométricos: metodoloxía e descriptores
- Orzamentos enerxéticos en lagos e encoros
- Clasificación térmica de lagos e encoros
- Luz, atenuación e transparencia
- Osíxeno
- Os ciclos de C, N e P e os seus sistemas axustados
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes