Guía DocenteCurso
Facultade de Fisioterapia
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Fisioterapia
 Asignaturas
  CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba práctica A6 A7 A8 B4 C1 C9 Exame práctico de todos os contidos da materia.

Superar esta proba será requisito indispensable para aprobar a materia.

Se o profesor e a maioría simple do alumnado así o acorda ao comezo curso, poderán realizarse unha o varias probas prácticas da materia durante o curso, de forma que no caso de superalas, o alumnado poida liberar parte ou toda a materia da proba práctica nas convocatorias oficiais.
20
Proba mixta A1 A2 A3 A6 A7 B1 B4 B5 C1 C9 Exame de todos os contidos da materia, que inclúe os tratados nas sesións maxistrais, prácticas, sesións de aprendizaxe colaborativo e lecturas recomendadas. O tipo de exame será de exposición escrita podendo incluír preguntas tipo test e/ou preguntas de resposta breve e/ou para desenvolver.

Superar esta proba será requisito indispensable para aprobar a materia.

Se o profesor e a maioría simple do alumnado así o acorda ao comezo curso, poderán realizarse unha o varias probas teóricas da materia durante o curso, de forma que no caso de superalas, o alumnado poida liberar parte ou toda a materia da proba mixta nas convocatorias oficiais.
50
Prácticas de laboratorio A6 A7 A8 B3 B4 B5 C1 C6 C9 Os contidos tratados nestas prácticas serán obxecto de avaliación mediante a proba práctica e/ou proba mixta.

Valorarase tamén a asistencia, puntualidade, actitude e participación razoada, de forma continuada durante todo o curso. A avaliación continuada das prácticas suporá un 10 % da nota final en caso de superar a proba práctica e a proba mixta.
10
Sesión maxistral A1 A2 A3 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C6 C9 Os contenidos tratados nestas sesions serán obxecto de avaliación mediante a proba práctica e/ou a proba mixta.

Se valorará tamén a asistencia e a realización de traballos propostos, de forma continuada durante o curso. Esta avaliación suporá un 20% da nota final, no caso de superar a proba práctica e a proba mixta.
20
 
Observacións avaliación

A calificación de Non Presentado otorgarase a todos aqueles
alumnos que non se presenten á proba práctica e á
proba mixta en cada unha das convocatorias oficiais. No caso de
presentarse a unha de ditas probas, o alumno non poderá obter esta
calificación.

No caso de non superar a proba mixta e/o a proba práctica, a
calificación que aparecerá nas actas será a da proba non
superada coa la calificación máis elevada.

O profesor da materia poderá decidir libremente o número de
Matrículas de Honor a otorgar entre as máximas estabrecidas
anualmente. Estas se podrán conceder entre aqueles alumnos que
teñan a calificación de sobresaínte, adxudicándose por orden de
calificación según a media entre a nota da avaliación
continuada da sesión maxistral e a das prácticas de
laboratorio.

Os porcentaxes asignados aos elementos da avaliación poden sufrir
pequenas modificacións de un curso a outro en función das
necesidades da materia. No obstante, o valor dos exames
(proba práctica + proba mixta) non será inferior ao 60% e o valor
da avaliación continuada das prácticas, das sesions
teóricas  e os traballos, non será superior ao 40%.

Os alumnos que xa cursasen a materia en anos anteriores, os
alumnos con matrícula a tempo parcial, dispensa académica de exención de asistencia e os alumnos que se estén
presentando á oportunidade de xullo; poderán ser evaluados mediante a proba mixta; a proba práctica; e un traballo có mesmo valor da avaliación continuada. Os prazos de entrega, a temática  e normas deste traballo serán publicados no moodle da materia.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes